ผลิตภัณฑ์

ประเภทของผลิตภัณฑ์

ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 1 บำรุงต้น ในกลุ่มดินเหนียว และกลุ่มดินทราย

กลุ่มดินเหนียวได้แก่ ดินเหนียวสีแดง และดินร่วนสีน้ำตาล / กลุ่มดินทรายได้แก่ ดินทราย และดินร่วนปนทราย

ใส่ปุ๋ยรองพื้นกลบดินก่อนวางท่อนพันธุ์

ใช้สูตร 15-15-15+0.5MgO+0.05B ทับทิม, 18-4-5, 18-8-8 หรือ 16-16-8 อัตราใช้ 30-50 กก./ไร่

ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 ระเบิดหัวมัน เพิ่มแป้ง เพิ่มน้ำหนัก ในกลุ่มดินเหนียว และกลุ่มดินทราย

หลังปลูก 1-2 เดือน หรือหลังจากกำจัดวัชพืช (โรยปุ๋ยข้างแถวปลูกแล้วพรวนดินกลบ)

ใช้ สูตรระเบิดหัวมันสำปะหลัง 15-7-18, 20-8-20, 14-7-35+0.5MgO+0.03B หรือ 18-8-8 ผสม 0-0-60 (2:1) อัตราใช้ 30 - 40 กก./ไร่ สำหรับกลุ่มดินเหนียว และ 30 - 50 กก./ไร่ สำหรับกลุ่มดินทราย