ผลิตภัณฑ์

ประเภทของผลิตภัณฑ์

ทุเรียน

ฟื้นต้นดี ดอกสมบูรณ์ เพิ่มพูนผลผลิต

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากโบรชัวร์

ทุเรียน

ระยะยังไม่ให้ผลผลิต

บำรุงต้น อัตราใช้ 1-3 กก./ต้น/ปี แบ่งใส่ 2-3 ครั้งต่อปี

ระยะให้ผลผลิตแล้ว บำรุงต้นหลังเก็บเกี่ยว

อัตราใช้ 1-5 กก./ต้น/ปี (ตามขนาดทรงพุ่ม)

ระยะให้ผลผลิตแล้ว สร้างตาดอก เร่งดอก

อัตราใช้ 2-3 กก./ต้น/ปี (ตามขนาดทรงพุ่ม)

ระยะให้ผลผลิตแล้ว บำรุงผล, ขยายพู

อัตราใช้ 2-3 กก./ต้น/ปี (ตามขนาดทรงพุ่ม)

ระยะให้ผลผลิตแล้ว แม่ปุ๋ย

ใช้แม่ปุ๋ยคุณภาพ จากแหล่งผลิตชั้นนำของโลก