ผลิตภัณฑ์

ประเภทของผลิตภัณฑ์

มังคุด

ต้นสมบูรณ์ ติดดอกง่าย ได้ผลผลิตดี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากโบรชัวร์

มังคุด

บำรุงต้นหลังเก็บเกี่ยว/แตกใบอ่อน

ใส่ปุ๋ยเคมีบริเวณทรงพุ่มแล้วพรวนดินกลบ ในอัตรา 1-5 กก./ต้น/ปี

สร้างตาดอก เร่งดอก

ใส่ปุ๋ยเคมีบริเวณทรงพุ่มใบแล้วพรวนดินกลบ ในอัตรา 1-3 กก./ต้น/ปี

บำรุงผล เร่งเนื้อ เพิ่มรสชาติ

ใส่ปุ๋ยเคมีรอบๆ ตามแนวรัศมีพุ่มใบพรวนดินกลบ ในอัตรา 1-3 กก./ต้น/ปี