ผลิตภัณฑ์

ประเภทของผลิตภัณฑ์

ลำไย

ฟื้นต้นดี ติดผลดก ลูกจัมโบ้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากโบรชัวร์

ลำไย

กระตุ้นแตกใบอ่อน

อัตราใช้ 1-2 กก./ต้น
ผสมกับ 46-0-0
อัตราใช้ 0.5-1 กก./ต้น

สะสมอาหาร - เร่งดอก

อัตราใช้ 1-2 กก./ต้น

ระยะติดผลเล็ก (ระยะหัวไม้ขีด-เม็ดถั่วเหลือง)

อัตราใช้ 1-2 กก./ต้น

ระยะมะเขือพวง-เหรียญ 1 บาท (เดือนที่ 1-3 หลังดอกบาน)

อัตราใช้ 1-2 กก./ต้น

บำรุงผล เพิ่มน้ำหนักก่อนเก็บเกี่ยว

อัตราใช้ 1-2 กก./ต้น