21-0-0 ASW ตรามงกุฎแถบเขียว

แอมโมเนียมซัลเฟต แบบเม็ดคริสตัล ปุ๋ยเชิงเดี่ยวที่ให้ธาตุอาหารไนโตรเจน และกำมะถัน ใช้เพื่อผลิตปุ๋ยเชิงประกอบหรือปุ๋ยเชิงผสม หรือใส่ลงดินเพื่อให้ธาตุไนโตรเจนและกำมะถัน แก่พืช โดยที่ไม่ต้องผสมกับปุ๋ยชนิดอื่นๆ

แม่ปุ๋ย ตรามงกุฎ คัดวัตถุดิบจากแหล่งคุณภาพสูง และ ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากห้องปฎิบัติการมาตรฐาน ISO 17025 เพื่อความมั่นใจของเกษตรกร

คุณสมบัติ

เร่งการเจริญเติบโต

เหมาะสำหรับพืช

ปาล์ม

สัปปะรด