18-46-0 ตรามงกุฎแถบทอง

ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต ชนิดเม็ด ปุ๋ยเชิงเดี่ยวที่ให้ธาตุอาหารไนโตรเจนกับฟอสฟอรัส ใช้เพื่อผลิตปุ๋ยเชิงประกอบและเชิงผสม ให้ได้สูตรปุ๋ยตามที่ต้องการ

แม่ปุ๋ย ตรามงกุฎ คัดวัตถุดิบจากแหล่งคุณภาพสูง และ ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากห้องปฎิบัติการมาตรฐาน ISO 17025 เพื่อความมั่นใจของเกษตรกร

คุณสมบัติ

เร่งการเจริญเติบโต

เหมาะสำหรับพืช

ปาล์ม