46-0-0(G)ตรามงกุฎ

ยูเรีย ชนิดเม็ดโฟม ปุ๋ยเชิงเดี่ยวที่ให้ธาตุอาหารไนโตรเจน ใช้เพื่อผลิตปุ๋ยเชิงประกอบหรือปุ๋ยเชิงผสม หรือใส่ลงดินเพื่อให้ธาตุไนโตรเจนแก่พืช โดยที่ไม่ต้องผสมกับปุ๋ยชนิดอื่นๆ

แม่ปุ๋ย ตรามงกุฎ คัดวัตถุดิบจากแหล่งคุณภาพสูง และ ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากห้องปฎิบัติการมาตรฐาน ISO 17025 เพื่อความมั่นใจของเกษตรกรอ

คุณสมบัติ

เร่งการเจริญเติบโต

เหมาะสำหรับพืช

ข้าว

ปาล์ม

สัปปะรด