0-0-60(G) ตรามงกุฎ

โพแทสเซียมคลอไรด์ ชนิดเม็ด ปุ๋ยเชิงเดี่ยวที่ให้ธาตุอาหารโพแทสเซียม ใช้เพื่อผลิตปุ๋ยเชิงประกอบหรือปุ๋ยเชิงผสม หรือใส่ลงดินเพื่อให้ธาตุโพแทสเซียมแก่พืช โดยที่ไม่ต้องผสมกับปุ๋ยชนิดอื่นๆ

แม่ปุ๋ย ตรามงกุฎ คัดวัตถุดิบจากแหล่งคุณภาพสูง และ ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากห้องปฎิบัติการมาตรฐาน ISO 17025 เพื่อความมั่นใจของเกษตรกร

คุณสมบัติ

เร่งผลผลิต

เหมาะสำหรับพืช

มันสำปะหลัง

ปาล์ม

สัปปะรด