15-15-15 ตรามงกุฎ

ปุ๋ยผสมแบบปั้นเม็ด สูตร 15-15-15+0.5MgO+0.05B เหมาะสำหรับ รองพื้น บำรุงต้น ฟื้นต้น เร่งการเจริญเติบโต เพิ่มผลผลิต

ปุ๋ยปั้นเม็ด NPK ธาตุอาหารครบสม่ำเสมอทุกเม็ด ละลายน้ำง่าย พืชดูดซึมได้ทันที ได้รับธาตุอาหารทั่วถึง 

คุณสมบัติ

เร่งการเจริญเติบโต

เหมาะสำหรับพืช

ข้าวโพด

อ้อย

มันสำปะหลัง

ปาล์ม

ทุเรียน