15-7-18 ตรามงกุฎ

ปุ๋ยผสมแบบปั้นเม็ด สูตร 15-7-18 เหมาะสำหรับ สร้างแป้ง เพิ่มผลผลิต เพิ่มน้ำหนัก

ปุ๋ยปั้นเม็ด NPK ธาตุอาหารครบสม่ำเสมอทุกเม็ด ละลายน้ำง่าย พืชดูดซึมได้ทันที ได้รับธาตุอาหารทั่วถึง 

คุณสมบัติ

เร่งผลผลิต

เหมาะสำหรับพืช

ข้าว

ข้าวโพด

อ้อย

ยางพารา

ทุเรียน

สัปปะรด