16-16-8 ตรามงกุฎ

ปุ๋ยผสมแบบปั้นเม็ด สูตร 16-16-8 เหมาะสำหรับ รองพื้น บำรุงต้น รากแข็งแรง เร่งการเจริญเติบโต


ปุ๋ยปั้นเม็ด NPK ธาตุอาหารครบสม่ำเสมอทุกเม็ด ละลายน้ำง่าย พืชดูดซึมได้ทันที ได้รับธาตุอาหารทั่วถึง 

คุณสมบัติ

เร่งการเจริญเติบโต

เหมาะสำหรับพืช

ข้าว

ข้าวโพด

อ้อย

มันสำปะหลัง