18-8-8 ตรามงกุฎ

ปุ๋ยผสมแบบปั้นเม็ด สูตร 18-8-8  เหมาะสำหรับ บำรุงต้น เร่งการเจริญเติบโต เพิ่มผลผลิต

ปุ๋ยปั้นเม็ด NPK ธาตุอาหารครบสม่ำเสมอทุกเม็ด ละลายน้ำง่าย พืชดูดซึมได้ทันที ได้รับธาตุอาหารทั่วถึง 

คุณสมบัติ

เร่งการเจริญเติบโต

เร่งผลผลิต

เหมาะสำหรับพืช

ข้าว

ข้าวโพด

อ้อย

มันสำปะหลัง

ปาล์ม

ยางพารา

ทุเรียน

มังคุด

ลำไย

สัปปะรด

หอมกระเทียม

ผลไม้อื่นๆ