20-8-20BB ตรามงกุฎ

ปุ๋ยผสม แบบคลุกเคล้า สูตร 20-8-20 เหมาะสำหรับ สร้างแป้ง เพิ่มผลผลิต เพิ่มน้ำหนัก 

ปุ๋ยคลุกเคล้า NPK ผลิตจากแม่ปุ๋ยคุณภาพจากแหล่งคุณภาพสูง ผสมด้วยเครื่องจักรและกระบวนการผลิตที่ทันสมัย ผสมครั้งละ 50 กิโลกรัม (1 กระสอบ) ทำให้ได้ธาตุอาหารมาตรฐานทุกกระสอบ  

คุณสมบัติ

เร่งผลผลิต

เหมาะสำหรับพืช

ข้าว

ข้าวโพด

อ้อย

ยางพารา

ทุเรียน