40-0-0+1MgO+3.5S ตรามงกุฎ

40-0-0+1MgO+3.5S ตรามงกุฎ

ปุ๋ยผสม แบบคลุกเคล้า สูตร 40-0-0 เหมาะสำหรับบำรุงต้น รองพื้น เร่งต้น และเพิ่มผลผลิต

 

ปุ๋ยคลุกเคล้า NPK ผลิตจากแม่ปุ๋ยคุณภาพจากแหล่งคุณภาพสูง ผสมด้วยเครื่องจักรและกระบวนการผลิตที่ทันสมัย ผสมครั้งละ 50 กิโลกรัม (1 กระสอบ) ทำให้ได้ธาตุอาหารมาตรฐานทุกกระสอบ 

คุณสมบัติ

เร่งการเจริญเติบโต

เร่งผลผลิต

เหมาะสำหรับพืช

ข้าว

ข้าวโพด

อ้อย