หินฟอสเฟต(P2O5 available = 3%)

หินฟอสเฟต (Rock Phosphate) ใช้เป็นวัตถุดิบบำรุงดิน ช่วยให้พืชออกรากมาก โตเร็วขึ้น ลดความเป็นกรดในดิน ช่วยเพิ่มแร่ธาตุในดินที่ละลายได้ให้มากขึ้น ใส่ลงดินหรือใช้รองก้นหลุมเพื่อให้ธาตุฟอสฟอรัสแก่พืช โดยที่ไม่ต้องผสมกับปุ๋ยชนิดอื่นๆ 

ธาตุอาหาร ตรามงกุฎ คัดวัตถุดิบจากแหล่งคุณภาพสูง และ ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากห้องปฎิบัติการมาตรฐาน ISO 17025 เพื่อความมั่นใจของเกษตรกร

คุณสมบัติ

เร่งการเจริญเติบโต

เร่งผลผลิต

เหมาะสำหรับพืช

ปาล์ม