ปุ๋ยขยัน ทำงานทุกเม็ด

บริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด

ปุ๋ยตรามงกุฎ โดยบริษัทเทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัดภายใต้เครือบริษัท พรรณธิอร จำกัด มุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทยด้วยปุ๋ยเคมีคุณภาพสูงเพื่อเกษตรกรทุกภูมิภาค ด้วยความหลากหลายของสูตรในหลายรูปแบบทั้งปุ๋ยผสม แบบปั้นเม็ด (Compound), ปุ๋ยผสม แบบคลุกเคล้า (Bulk Blending), และ แม่ปุ๋ย N P K ปุ๋ยตรามงกุฎตอบโจทย์ความต้องการในทุกช่วงการเจริญเติบโตของพืช ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคเกษตรกรรมของประเทศไทย

ด้วยประสบการณ์ในธุรกิจมากกว่า10  ปี ปุ๋ยตรามงกุฎ มุ่งมั่นที่จะเป็นแบรนด์ ที่ได้รับความมั่นใจจากเกษตรกรสูงสุดในตลาด

ติดต่อเรา
โทรศัพท์ : +66 035 902 733-42
แฟกซ์ : +66 035 902 728-31
view map on google map