เคล็ด (ไม่) ลับ ฉบับมือใหม่! ปลูกทุเรียนอย่างไร ให้ผลผลิตดี

เคล็ด (ไม่) ลับ ฉบับมือใหม่! ปลูกทุเรียนอย่างไร ให้ผลผลิตดี


 

“ทุเรียน” ราชาแห่งผลไม้ของไทย ที่ทั้งคนไทยและต่างชาติชื่นชอบ เป็นผลไม้ที่มีมูลค่าส่งออกสูงอีกชนิดหนึ่งของประเทศไทย สำหรับใครที่เริ่มสนใจอยากทำสวนทุเรียน วันนี้น้องปุ๋ยขยันจะมาบอก เคล็ด (ไม่) ลับ ฉบับมือใหม่ ปลูกทุเรียนอย่างไร ให้ผลผลิตดี มาแนะนำเพื่อเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการเริ่มปลูกทุเรียน พร้อมกันแล้วตามมาเลยครับ !!

 

✅ การเตรียมกิ่งพันธุ์และการปลูก

 • เลือกกิ่งพันธุ์ที่มีอายุ 12-14 เดือน ความสูงจากก้นถุง 70-150 ซม. และไม่ควรแก่จนเกินไปเพราะจะทำให้รากขด รากไม่เดิน การเจริญเติบโตช้า
 • หากควบคุมการให้น้ำได้ควรปลูกในช่วง มี.ค.-เม.ย. แต่ถ้าควบคุมการให้น้ำไม่ได้แนะนำให้ปลูกในช่วงต้นฤดูฝนหรือปลายฝนต้นหนาว เพราะความชื้นในดินไม่สูงเกินไปจนทำให้เกิดรากเน่า
 • การปลูกทุเรียนสามารถ แบ่งได้ 2 วิธีคือ ปลูกแบบขุดหลุมซึ่งเหมาะกับพื้นที่แล้ง และปลูกแบบยกโคนเหมาะกับพื้นที่ฝนตกชุกมีน้ำขัง
 • ระยะปลูกแนะนำคือ 8×8 เมตร โดย 1 ไร่ปลูกได้ 20 ต้น โดยขุดหลุมกว้าง 50 ซม. ลึก 50 ซม.
 • การปลูกให้เริ่มจากกรีดก้นถุงชำออกแล้ววางถุงชำลงในหลุมที่เตรียมไว้ จากนั้นกรีดด้านข้างถุงชำแล้วค่อย ๆ ดึงถุงชำออกอย่างระมัดระวังอย่าให้ดินแตก จากนั้นกลบด้วยดินให้ต่ำกว่ารอยเสียบยอดหรือรอยทาบ

 

✅ การดูแลก่อนให้ผลผลิต

 • ให้น้ำสม่ำเสมอในช่วง 1-2 สัปดาห์แรกหลังปลูก หากเป็นช่วงฝนชุกให้จัดทำร่องระบายน้ำ หรือหากเป็นหน้าแล้งให้หาวัสดุคลุมดินเพื่อควบคุมความชื้น
 • ตัดแต่งกิ่งเมื่ออายุ 2 ปีขึ้นไป เลี้ยงกิ่งแขนงให้สมบูรณ์ในแนวขนานกับพื้น และควรให้กิ่งแขนงสูงจากพื้นดิน 80-100 ซม.
 • ในปีแรกทำโคนพร้อมแบ่งใส่ปุ๋ย 4 ครั้ง (เดือนเว้นเดือน) ด้วยสูตร 18-8-8 หรือ 15-15-15 หรือ 16-16-16 อัตราใช้ 150-200 กรัม/ต้น/ครั้ง พร้อมปุ๋ยคอก
 • ในปีที่ 2 เป็นต้นไป ให้ทำโคนพร้อมแบ่งใส่ปุ๋ย 2 ครั้งในช่วงต้นฤดูฝนและปลายฤดูฝนด้วยสูตร 18-8-8 หรือ 15-15-15 หรือ 16-16-16 อัตราใช้ 1-1.5 กก./ต้น/ครั้ง พร้อมปุ๋ยคอก

 

✅ การดูแลในช่วงออกดอก-เก็บเกี่ยว

 • ให้บำรุงในระยะก่อนออกดอกด้วยปุ๋ยสูตร 8-24-24 อัตราใช้ 2-3 กก./ต้น หว่านรอบรัศมีทรงพุ่ม เพื่อช่วยสะสมอาหาร และกระตุ้นการเกิดตาดอก
 • หลังออกดอกประมาณ 1 เดือนให้ตัดแต่งช่อดอก โดยตัดช่อดอกที่ปลายกิ่ง หรือบนกิ่งที่มีขนาดเล็กออก ให้คัดเลือกช่อดอกไว้บนกิ่ง 3-6 ช่อต่อความยาวกิ่ง 1 เมตร
 • แต่งผลครั้งที่ 1 เมื่อดอกบานได้ 1 เดือน 
 • แต่งผลครั้งที่ 2 หลังจากแต่งผลครั้งแรก 14 วัน พร้อมทั้งโยงกิ่ง
 • ระหว่างการพัฒนาผลบำรุงด้วยปุ๋ยสูตร 13-13-21 หรือ 15-7-18 (ระยะผลอ่อน)  และบำรุงด้วยปุ๋ยสูตร 14-7-35 (ระยะสร้างเนื้อ-ขยายพู) อัตราใช้ 2-3 กก./ต้น

 

✅ การฟื้นฟูต้นหลังการเก็บเกี่ยว

 • ภายหลังการเก็บเกี่ยวให้ตัดแต่งกิ่งทันที พร้อมทั้งใส่ปุ๋ยบำรุงต้นสูตร 15-15-15 หรือ 16-16-16  อัตรา 2-3 กก./ต้น แบ่งใส่ ทุก ๆ 20-30 วัน หรือใส่ตามสภาพความสมบูรณ์ของต้น

 

อัตราปุ๋ยให้คำนึงถึงปริมาณธาตุอาหารในดิน ขนาดทรงพุ่ม จำนวนผลผลิต และควรกำจัดวัชพืชทุกครั้งก่อนการใส่ปุ๋ย พร้อมทั้งควรใส่ปุ๋ยหลังจากการตัดแต่งกิ่ง

 

ขอบคุณข้อมูล: การปลูกทุเรียน (กรมส่งเสริมการเกษตร)

 

ติดตามราคาพืชผลก่อนใครทาง LINE คลิกเลย! https://lin.ee/rNYeQyq

 

#ปุ๋ยตรามงกุฎ #ปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ด #นิยมทั่วไทย #การปลูกทุเรียน