เก็บท่อนพันธ์ุอย่างไร? ช่วงหน้าแล้ง ลำต้นไม่แห้ง พร้อมปลูกช่วงหน้าฝน

เก็บท่อนพันธ์ุอย่างไร? ช่วงหน้าแล้ง ลำต้นไม่แห้ง พร้อมปลูกช่วงหน้าฝน


น้องปุ๋ยขยันจะมาบอกเทคนิคการเก็บท่อนพันธุ์ช่วงฤดูแล้ง ให้พร้อมลุยปลูกต่อช่วงต้นฤดูฝนกันต่อเลย

รับรองว่าได้ท่อนพันธุ์สมบูรณ์แข็งแรง งอกดี ได้ผลผลิตปีหน้าดีงามเหมือนหน้าตาแน่นอนคร้าบบบบบ!!

เทคนิคการเก็บท่อนพันธุ์มันสำปะหลังดังนี้…

  • เก็บท่อนพันธุ์มันสำปะหลังที่มีอายุ 10-12 เดือนหลังปลูก
  • ตัดลำต้นสภาพไม่ดีทิ้งไป เก็บลำต้นสมบูรณ์ไว้ทำท่อนพันธุ์
  • เก็บท่อนพันธุ์รวมกัน โดยกองแบบรูปกระโจมหรือกรวยคว่ำ ให้โคนท่อนพันธุ์สัมผัสพื้นดิน
  • ช่วงฤดูแล้งเก็บท่อนพันธุ์ไว้ในที่ร่มหรือมีการรดน้ำจะช่วยให้เก็บท่อนพันธุ์ได้นานขึ้น
  • ป้องกันกำจัดแมลงศัตรูช่วงเก็บท่อนพันธุ์ประมาณ 2 ครั้ง เว้นระยะห่างครั้งที่ 1-2 ประมาณ 7 วัน
  • เมื่อตัดท่อนพันธุ์แล้วควรนำไปปลูกภายใน 15-30 วัน ไม่เช่นนั้นเปอร์เซ็นต์ความงอกจะลดลง

ขอขอบคุณข้อมูล: คู่มือนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร มันสําปะหลัง