ผลผลิตเท่าตัว หัวใหญ่ กำไรดี ด้วยระบบน้ำหยด

ผลผลิตเท่าตัว หัวใหญ่ กำไรดี ด้วยระบบน้ำหยด


น้องปุ๋ยขยันมีเทคนิคการปลูกมันสำปะหลังด้วยระบบน้ำหยดมาฝากกก

เพื่อให้พี่น้องชาวไร่มันฯ มีผลผลิตที่มากขึ้น รับกำไรไปเต็ม ๆ กันคร้าบบบ

เทคนิคการให้น้ำหยดในแปลงมันสำปะหลัง

ชนิดดินที่ปลูก: ดินร่วนทราย /ดินทราย

 • อายุมันหลังปลูก 1-15 วัน = ให้น้ำน้อย 2-3 ครั้ง
 • อายุมัน 1-2 เดือน = ให้น้ำ 8-9 วัน
 • อายุมัน 3-4 เดือน = ให้น้ำ 5-6 วัน
 • อายุมันหลัง 4 เดือน = ให้น้ำ 4-5 วัน

ชนิดดินที่ปลูก: ดินร่วนเหนียว /ดินเหนียว

 • อายุมันหลังปลูก 1-15 วัน = ให้น้ำน้อย 2-3 ครั้ง
 • อายุมัน 1-2 เดือน = ให้น้ำ 14-16 วัน
 • อายุมัน 3-4 เดือน = ให้น้ำ 8-10 วัน
 • อายุมันหลัง 4 เดือน = ให้น้ำ 7-8 วัน

ข้อดีของระบบน้ำหยด

 • ใช้น้ำน้อยกว่าการปลูกแบบสูบน้ำชักเข้าร่อง
 • ไม่ต้องรอฝน สามารถปลูกในหน้าแล้งได้
 • ป้องกันการเกิดวัชพืช
 • อนุรักษ์ดินและน้ำได้ดีที่สุด
 • สามารถให้ปุ๋ยด้วยการละลายผ่านระบบน้ำหยดได้

 ขอบคุณข้อมูลจาก: สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร