น้องปุ๋ยขยันชวนรู้! โรครากแดงในยางพารา ภัยร้ายจากฝนที่ต้องระวัง!

น้องปุ๋ยขยันชวนรู้! โรครากแดงในยางพารา ภัยร้ายจากฝนที่ต้องระวัง!


น้องปุ๋ยขยันชวนรู้!
โรครากแดงในยางพารา ภัยร้ายจากฝนที่ต้องระวัง!

 

ยางพาราเป็นหนึ่งในพืชการเกษตรที่ต้องดูแลรักษาให้มีอายุอย่างน้อย 25-30 ปี จึงอาจประสบปัญหาโรคระบาดได้ในระยะใดระยะหนึ่ง โดยเฉพาะในช่วงหน้าฝน ซึ่งส่วนมากสาเหตุหลักมักเกิดจากเชื้อรานั้นเองครับ

 

◾ โรครากแดง

✔ มักพบการระบาดในช่วงฝนตกชุก ส่งผลให้น้ำ และความชื้นในดินสูง ก่อให้เกิดการระบาดของเชื้อรา Ganoderma Pseudoferreum (Wakef) Over & Steinm มักพบในสวนยางพาราที่มีตอ และรากไม้ใหญ่ ๆ ฝังลึกลงในดิน เชื้อราชนิดนี้เจริญเติบโตค่อนข้างช้า  จึงมักพบในต้นยางที่กรีดแล้วเป็นส่วนใหญ่

✔ ต้นยางพาราที่ถูกเชื้อเข้าทำลายจะแสดงอาการทรงพุ่ม เช่นเดียวกับโรครากขาว ส่วนรากของต้นจะถูกเชื้อเข้าทำลาย จนถูกปกคลุมด้วยเส้นใยสีน้ำตาลแดง ส่วนเชื้อราจะเป็นสีขาว ลักษณะเส้นใยแก่จะจับกันเป็นแผ่นสีน้ำตาลแดง เป็นมันวาวชัดเจนเมื่อล้างน้ำ เนื้อไม้ของรากจะเป็นสีน้ำตาลซีด และกลายเป็นสีเนื้อในเวลาไม่นาน อีกทั้งวงปีของเนื้อไม้จะหลุดแยกออกจากกันได้ง่ายขึ้น อาจมีดอกเห็ดเป็นแผ่นแข็งขึ้น มีลักษณะเป็นรอยย่นสีน้ำตาลแดงเข้ม ด้านล่างเป็นสีขี้เถ้า ขอบดอกเป็นสีขาวครีม

✔ ฝนและความชื้น เป็นตัวแปรสำคัญที่ก่อให้เกิดโรครากแดงได้ เมื่อน้ำและความชื้นมีมากเกินไป จึงก่อให้เกิดเชื้อรา ที่มีผลเสียกับพืชของเรา

 

◾️ การป้องกัน และกำจัดโรค

1. เตรียมพื้นที่ปลูกให้ปลอดโรค โดยการขุดทำลายตอเก่า ซึ่งเป็นแหล่งสะสมโรคออกให้หมด
2. ในแหล่งที่มีโรคระบาด หลังการเตรียมดินควรปลูกพืชคลุมดินตระกูลถั่วเพื่อปรับสภาพดิน
3. หลังปลูกยาง 1 ปี ควรตรวจหาต้นที่เป็นโรคราก เมื่อพบและทำลายแล้ว ให้ป้องกันโรคด้วยสารเคมี
4. หากต้นยางที่เป็นโรคมีอายุมากกว่า 3 ปี ให้ขุดคูรอบต้น (กว้าง 30 ซม. ลึก 60 ซม.) เพื่อป้องกันไม่ให้โรคแพร่ระบาดไปยังต้นอื่น ผ่านการสัมผัสราก
5. ไม่ควรปลูกพืชร่วม หรือพืชแซมที่เป็นพืชอาศัยของเชื้อโรค
6. ใช้สารเคมีสำหรับรักษาต้นที่เป็นโรคเพียงเล็กน้อย และใช้กับต้นข้างเคียงเพื่อป้องกันโรค

 

นอกจากนี้ เพื่อบำรุงต้นยางพาราของทุกคนให้แข็งแรง โตไว ผลผลิตดี น้องปุ๋ยขยันจึงมีเทคนิคการใส่ ปุ๋ยตรามงกุฎ มาฝากกันครับ

 

◾ วิธีบำรุงต้นยางพารา ปีที่ 1

ระยะก่อนเปิดกรีด

✔ ใส่ปุ๋ยตรามงกุฎ สูตร 18-8-8 ปีละ 2 ครั้ง
ช่วงต้นฤดูฝน อัตราใส่ 25-50 กก./ไร่
ปลายฤดูฝน อัตราใส่ 15-20 กก./ไร่

 

◾ วิธีบำรุงต้นยางพารา ปีที่ 2-7

ระยะก่อนเปิดกรีด

✔ ใส่ปุ๋ยตรามงกุฎ สูตร 18-8-8 และสูตร 15-7-18
ปีที่ 2-4 ช่วงต้นฝน ใส่สูตร 15-7-18 อัตราใส่ 30 กก./ไร่
ปีที่ 2-4 ช่วงปลายฝน ใส่สูตร 18-8-8 อัตราใส่ 15-20 กก./ไร่
ปีที่ 5-7 ช่วงต้นฝน ใส่สูตร 15-7-18 อัตราใส่ 50 กก./ไร่
ปีที่ 5-7 ช่วงปลายฝน ใส่สูตร 18-8-8 อัตราใส่ 25-30 กก./ไร่

 

◾ วิธีบำรุงต้นยางพารา

ระยะเปิดกรีด 

แนะนำใส่ปีละ 2 ครั้ง ช่วงต้นฝนและปลายฝน

✔ ใส่ปุ๋ยตรามงกุฎ สูตร 15-7-18 อัตราใส่ 75-80 กก./ไร่ หรือ สูตร 20-8-20 อัตราใส่ 55-60 กก./ไร่/ปี (แบ่งใส่ 2 ครั้ง/ปี)

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการเกษตรขอบคุณภาพประกอบจาก : กรมส่งเสริมการเกษตร 

 

สอบถามราคาสถานที่จัดจำหน่าย และ ติดตามราคาพืชผลก่อนใครทาง LINE คลิกเลย! https://lin.ee/rNYeQyq 

ติดตามคลิปความรู้สนุก ๆ จากน้องปุ๋ยขยันใน TikTok ได้ที่ https://www.tiktok.com/@mongkutfertilizer

 

#ปุ๋ยตรามงกุฎ #ปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ด #ปุ๋ยขยันเต็มแรง #นิยมทั่วไทย #เกษตรกรรุ่นใหม่ #ยางพารา #สวนยางพารา #โรคเชื้อรา #โรครากแดง #กรีดยาง