น้องปุ๋ยขยันชวนรู้ มันสำปะหลัง พืชไร่ประโยชน์แยะ บริโภคก็ได้ แปรรูปขายก็ดี!

น้องปุ๋ยขยันชวนรู้ มันสำปะหลัง พืชไร่ประโยชน์แยะ บริโภคก็ได้ แปรรูปขายก็ดี!


สวัสดีพี่น้องชาวเกษตรกรไร่มันสำปะหลังทุกท่านครับ

วันนี้น้องปุ๋ยขยันจะมาแนะนำให้ทุกท่านได้ทราบกันว่า มันสำปะหลังที่เราปลูกกันนั้น สามารถนำไปแปรรูปเป็นอะไรได้บ้าง เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรได้ทราบ และหาแหล่งช่องทางในการขาย หรือแปรรูปผลผลิตได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้นคร้าบบบ

 

มันสำปะหลังนั้นสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วน ทั้งในครัวเรือนและในภาคอุตสาหกรรม โดยหลัก ๆ แล้วแบ่งเป็น 2 ประเภท

 

✔ คนและสัตว์นำมาบริโภคได้

หากเราแยกส่วนต่าง ๆ ของมันสำปะหลัง ก็จะพบว่าคนและสัตว์สามารถนำมาบริโภคได้ ด้วยวิธีการทำให้สุกเสียก่อน โดยแยกเป็นส่วนต่าง ๆ ดังนี้

• หัวมันสด สามารถนำมารับประทานสด ด้วยการ ต้ม นึ่ง ย่าง อบ หรือ เชื่อม ซึ่งมันสำปะหลังประเภทนี้จะเป็น “ชนิดหวาน” เช่น พันธุ์ 5 นาที หรือ พันธุ์ระยอง 2 ครับ
• ใบ สามารถนำมาทำให้สุกด้วยการต้มรับประทานกับน้ำพริก หรือนำมาแกง หรือใช้เป็นอาหารสัตว์ได้
• ลำต้น สามารถใช้เป็นท่อนพันธุ์ โดยตัดออกเป็นท่อน ๆ นำไปปลูกได้ รวมไปถึงใช้เป็นอาหารสัตว์ได้
• เมล็ด สามารถนำไปสกัดเป็นน้ำมันคุณภาพดี ใช้ในอุตสาหกรรมยาได้

 

✔ การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์

นอกจากคนและสัตว์สามารถบริโภคสุกได้แล้ว เรายังสามารถนำมันสำปะหลังมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้ด้วย โดยแบ่งเป็นหลัก ๆ ได้ 3 ชนิด ดังนี้

• มันเส้น (Tapioca chips) เป็นผลิตภัณฑ์จากมันสำปะหลังที่ถือได้ว่าเป็นการแปรรูปที่ใกล้ตัวเกษตรกรมากที่สุด เพราะเมื่อเก็บเกี่ยวหัวมันสดแล้วจะนำส่งลานมัน เกษตรกรบางรายมีลานมันเป็นของตัวเอง จึงสามารถแปรรูปโดยใช้เครื่องตัดหัวมันเป็นชิ้นเล็ก ๆ แล้วนำไปตากบนลานซีเมนต์ เมื่อแห้งดีแล้วก็ทำการเก็บเพื่อส่งขายเป็นวัตถุดิบให้กับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ หรืออุตสาหกรรมมันอัดเม็ดต่อไป ปกติมันสดจำนวน 2.5 กิโลกรัม สามารถผลิตเป็นมันเส้นได้ 1 กิโลกรัม
 

• มันอัดเม็ด (Tapioca pellets) เป็นผลิตภัณฑ์จากมันสำปะหลังที่ได้จากการอัดมันเส้น โดยใช้เครื่องอัดภายใต้สภาวะความร้อนและความดัน หลังจากอัดแล้วจะมีลักษณะเป็นท่อนยาวประมาณ 2-3 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 เซนติเมตร ความชื้นประมาณร้อยละ 14 มันอัดเม็ดมักส่งออกไปยังต่างประเทศเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับอาหารสัตว์ เนื่องจากมีปริมาณแป้งสูง เหมาะสำหรับใช้เป็นแหล่งอาหารให้พลังงานของสัตว์ ปกติมันเส้น 1 กิโลกรัม สามารถผลิตเป็นมันอัดเม็ดได้ประมาณ 0.89-0.93 กิโลกรัม

ทั้งนี้มันเส้น และมันอัดเม็ดยังสามารถนำมาผลิตแอลกอฮอล์ เพื่อใช้สำหรับการผลิตสุรา และยาฆ่าเชื้อโรค รวมถึงเป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลอีกด้วย 
 

• แป้งมันสำปะหลัง (Tapioca starch) ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตแป้งมันสำปะหลังรายใหญ่ที่สุดของโลก แป้งมันสำปะหลังจึงถือได้ว่าเป็น “แป้งไทย” เป็นแป้งของคนไทย เนื่องจากคนไทยสามารถผลิตได้มากที่สุด มีคุณภาพสูง และราคาถูกที่สุด โดยผลิตจากการใช้หัวมันสดมาล้างน้ำทำความสะอาด แล้วนำไปขูดเปลือกออกพร้อมกับสับให้มีขนาดเล็กลง จากนั้นนำไปบดย่อยจะได้น้ำแป้งและกากมันสำปะหลัง แยกทั้ง 2 ส่วนนี้ออกจากกัน โดยนำกากมันสำปะหลังที่ถูกแยกออกมาไปตากให้แห้ง เพื่อนำไปจำหน่าย หรือนำไปผสมกับมันเส้นเพื่ออัดเป็นมันอัดเม็ด ส่วนน้ำแป้งที่แยกออกมาได้จะถูกส่งไปทำให้แห้ง เพื่อผลิตเป็นแป้งมันสำปะหลัง ปกติหัวมันสด 1 กิโลกรัม สามารถผลิตเป็นแป้งมันสำปะหลังได้ประมาณ 0.20 กิโลกรัม และได้กากมันสำปะหลังประมาณ 0.40-0.90 กิโลกรัม โดยแป้งมันสำปะหลังสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในครัวเรือน และในทางอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้แก่

- อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม แป้งมันสำปะหลังสามารถนำมาใช้ได้ทั้งในรูปของแป้งแท้ๆ และแป้งดัดแปร (Modified starch) เช่น ใช้แป้งมันสำปะหลังประกอบอาหารโดยตรง ผลิตอาหารเด็ก ขนมปัง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ก๋วยเตี๋ยว วุ้นเส้น สาคู ซอสปรุงรสต่าง ๆ รวมถึงใช้เป็นสารให้ความหวานในเครื่องดื่ม

- สารให้ความหวาน เช่น น้ำตาลกลูโคส น้ำเชื่อมฟรุกโตส และใช้แทนซูโครส ในผลไม้กระป๋อง แยม และอื่น ๆ

- อุตสาหกรรมสิ่งทอ ใช้เคลือบเส้นใยของผ้า เพื่อให้ไม่มีขนเวลาทอ ทำให้เส้นใยแข็งแรง ทนต่อแรงเสียดสีระหว่างทอ

- อุตสาหกรรมกระดาษ ใช้ในขั้นตอนการบดเยื่อกระดาษก่อนทำเป็นแผ่น เพื่อให้กระดาษมีความเหนียว และใช้ในขั้นตอนการรีดและขัดมันหน้ากระดาษ รวมทั้งใช้เป็นตัวยึดและเพิ่มความหนาของกระดาษบางประเภท เช่น กระดาษปฏิทิน กระดาษกล่อง

- อุตสาหกรรมกาว เป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตกาว

- อุตสาหกรรมไม้อัด ใช้ผสมกาว ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการผลิตไม้อัด โดยคุณภาพความแข็งแรงทนทานของไม้อัดขึ้นอยู่กับกาวเป็นสำคัญ

- วัสดุภัณฑ์ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ นำมาแปรสภาพคล้ายพลาสติก ซึ่งเมื่อเติมสารโพลิเมอร์ที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ทำให้เกิดเป็นสารผสมที่สามารถนำไปใช้เป็นวัสดุภัณฑ์ เพื่อใช้ทดแทนพลาสติกได้

- ยารักษาโรค ใช้เป็นตัวเจือจางในยาประเภทแคปซูล

- ผงชูรสและไลซีน เป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตผงชูรสและไลซีน

- อุตสาหกรรมกรดมะนาว ผลิตกรดมะนาว ซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม เช่น น้ำอัดลม น้ำผลไม้กระป๋อง เครื่องดื่มชูกำลัง และใช้ในอุตสาหกรรมยา เช่น วิตามินซี

- อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน ใช้แป้งมันสำปะหลังในการผลิตเอทานอล เพื่อเป็นส่วนผสมในการผลิตแก๊สโซฮอลล์ 

 

หากพี่น้องเกษตรกรที่เพาะปลูกมันสำปะหลังสามารถเพิ่มผลิตได้มากยิ่งขึ้น ก็จะมีช่องทางการขายผลผลิต และผลิตภัณฑ์แปรรูปต่าง ๆ ได้มากขึ้นตามไปด้วย น้องปุ๋ยขยันจึงมีเทคนิคการใส่ปุ๋ยตรามงกุฎในมันสำปะหลังมาฝาก ดังนี้

 

• ระยะรองพื้น/บำรุงต้น

แนะนำปุ๋ยตรามงกุฎ สูตร 15-15-15 ทับทิม อัตราใส่ 50 กก./ไร่

 

• ระยะสะสมอาหาร/ระเบิดหัว

แนะนำปุ๋ยตรามงกุฎ สูตร 14-7-35 หรือ 0-0-60 อัตราใส่ 50 กก./ไร่

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : ฐานข้อมูลส่งเสริม และ ยกระดับสินค้า OTOP 

 

สอบถามราคาสถานที่จัดจำหน่าย และ ติดตามราคาพืชผลก่อนใครทาง LINE คลิกเลย! https://lin.ee/rNYeQyq 

ติดตามคลิปความรู้สนุก ๆ จากน้องปุ๋ยขยันใน TikTok ได้ที่ https://www.tiktok.com/@mongkutfertilizer

 

#ปุ๋ยตรามงกุฎ #ปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ด #ปุ๋ยขยันเต็มแรง #นิยมทั่วไทย #เกษตรกรรุ่นใหม่ #มันสำปะหลัง #ไร่มันสำปะหลัง #มันสำปะหลังแปรรูป #อุตสาหกรรมมันสำปะหลัง #เกษตรกรมันสำปะหลัง