ธาตุอาหารพืชที่สำคัญ ใน... ปาล์มน้ำมัน

ธาตุอาหารพืชที่สำคัญ ใน... ปาล์มน้ำมัน


น้องปุ๋ยขยันขออาสา มามอบความรู้ให้กับพี่น้องชาวสวนปาล์มเกี่ยวกับธาตุอาหารที่สำคัญในปาล์มน้ำมันว่าจะมีอะไรบ้าง และหากขาดธาตุอาหารเหล่านี้จะส่งผลเสียอะไรกับปาล์มน้ำมันบ้าง พร้อมทั้งจะมาบอกวิธีป้องกันการขาดธาตุอาหารในปาล์มน้ำมัน ให้พี่น้องชาวสวนปาล์มได้นำไปปรับใช้กันด้วยครับ ถ้าพร้อมแล้วก็อย่ารอช้า รีบตามมาศึกษาความรู้ สาระดี ๆ ไปพร้อม ๆ กันเล้ย!

 

✔ ธาตุไนโตรเจน [N] ฟอสฟอรัส [P] และโพแทสเซียม [K] 

 

▪️ หากขาดไนโตรเจน (N) จะทำให้ต้นปาล์มน้ำมันชะงักการเจริญเติบโต ใบแก่มีสีเขียวซีด-เหลือง ถ้าอาการขาดรุนแรงใบปาล์มแห้ง (Necrosis) โดยเริ่มจากปลายใบและขอบใบย่อย ก้านทางใบจะมีสีเหลืองส้มตั้งแต่ปลายใบถึงหนามโคนทาง ก้านใบย่อยมีสีเหลืองส้ม หนามที่โคนทางใบจะแคบและม้วนงอ อาการเหล่านี้จะเกิดและกระจายไปทั่วทางใบ และแสดงอาการที่ใบแก่ก่อน

 

▪️ หากขาดฟอสฟอรัส (P) จะทำให้อัตราการเจริญเติบโตต่ำ ทางใบสั้นลง ลำต้นเล็ก และขนาดของทะลายเล็ก อาการขาดธาตุฟอสฟอรัสในใบปาล์มน้ำมัน มักแสดงออกไม่ชัดเจนแต่สังเกตได้จากทางใบสั้นลง ใบปาล์มมีสีเขียวซีดเหลือบม่วง ขนาดของลำต้นและทะลายเล็กลง ถ้าขาดติดต่อกันนาน ๆ ทรงพุ่มจะมีลักษณะคล้ายพีระมิด

 

▪️ หากขาดโพแทสเซียม (K) จะส่งผลให้ปาล์มน้ำมันเกิดอาการดังนี้ต่อไปนี้
- มีจุดแผลสีส้ม หากรุนแรงมากจะรวมกันเป็นแผลใหญ่ตรงกลางมีสีน้ำตาล ปลายทางใบเริ่มแห้ง เริ่มจากปลายใบย่อย ใบเปราะหัก ขอบใบแห้งกรอบและแตกเป็นฝอย
- ใบสีเหลืองกลางทรงพุ่ม ใบย่อยตั้งแต่ส่วนล่าง ถึงกลางทรงพุ่มมีสีซีดลงและเปลี่ยนเป็นสีเหลืองหรือเหลืองส้ม จากนั้นขอบใบจะแห้ง กรณีรุนแรงทางใบจะแตกและแห้งตายไป
- ตุ่มแผลสีส้ม อาการเริ่มจากสีเขียวมะกอกในใบย่อยของทางใบแก่ จากนั้นจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองสดหรือสีส้ม จนกระทั่งเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล ก่อนที่จะแห้งและตายไป
- แถบใบขาว มักพบตรงส่วนกลางใบย่อยของใบกลาง ปาล์มน้ำมันอายุ 3-6 ปี เกิดจากสัดส่วนของไนโตรเจนต่อโพแทสเซียมในใบไม่สมดุล หรือการขาดโบรอนร่วม

 

▪️ สามารถป้องกันการขาดธาตุไนโตรเจน [N] ฟอสฟอรัส [P] และโพแทสเซียม [K] ด้วยปุ๋ยตรามงกุฎ ได้ดังนี้

 

ปีที่ 1

- แนะนำสูตร 18-8-8 หรือ 15-15-15 ทับทิม อัตราใส่ 1.5 กก./ต้น/ปี
- แบ่งใส่ 4-5 ครั้ง

 

ปีที่ 2-3

- แนะนำสูตร 15-15-15 ทับทิม อัตราใส่ 3.5-5.5 กก./ต้น/ปี
- แบ่งใส่ 3 ครั้ง/ปี ในช่วงต้นฝน กลางฝน และปลายฝน

 

อายุ 3 ปี ขึ้นไป หรือให้ผลผลิตแล้ว

▪️ แนะนำสูตร 14-7-35 อัตราใส่ 6.5-9 กก./ต้น/ปี ร่วมกับสูตร 0-0-60 อัตราใส่ 1 กก./ต้น/ปี และ 21-0-0 อัตราใส่ 1-1.5 กก./ต้น/ปี
- แบ่งใส่ 2 ครั้ง/ปี ในช่วงต้นฝนและปลายฝน

 

*หมายเหตุ : อัตราใส่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามค่าวิเคราะห์ดิน อายุปาล์ม ปริมาณการติดผล ความชื้นในดิน 

 

✔ ธาตุแมกนีเซียม(Mg) เป็นส่วนประกอบของเม็ดสีเขียวหรือคลอโรฟิลล์ ทำหน้าที่เปลี่ยนแปลงพลังงานแสงมาเป็นพลังงานชีวเคมีในขบวนการสังเคราะห์แสง นอกจากนี้แมกนีเซียมยังเป็นส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับเอนไซม์ที่กระตุ้นการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์

 

▪️ อาการขาดแมกนีเซียมมักพบในปาล์มน้ำมันที่ปลูกในดินทรายและดินกรด หรือดินทรายและดินกรดที่หน้าดินถูกชะล้าง อาการขาดพบที่ใบย่อยของทางใบล่างจะมีสีเขียวซีดและเปลี่ยนเป็นสีเหลือง-ส้ม มักเรียกอาการนี้ว่า “ทางใบส้ม” หากขาดอาการรุนแรงต้นปาล์มจะแห้งตายในที่สุด

 

▪️  ป้องกันการขาดแมกนีเซียม(Mg) ด้วยธาตุอาหารรองตรามงกุฎ

 

ปีที่ 1

- เสริมด้วยธาตุอาหารรอง ตรามงกุฎ แมกนีเซียมซัลเฟต (คีเซอร์ไรท์) อัตราใส่ 200 กรัม/ต้น/ปี
- แบ่งใส่ 2 ครั้ง/ปี ในช่วงต้นฝน และปลายฝน

 

ปีที่ 2-3

- เสริมด้วยธาตุอาหารรอง ตรามงกุฎ แมกนีเซียมซัลเฟต (คีเซอร์ไรท์) อัตราใส่ 400-800 กรัม/ต้น/ปี
- แบ่งใส่ 2 ครั้ง/ปี ในช่วงต้นฝน และปลายฝน

 

อายุ 3 ปี ขึ้นไป หรือให้ผลผลิตแล้ว

- เสริมด้วยธาตุอาหารรอง ตรามงกุฎ แมกนีเซียมซัลเฟต (คีเซอร์ไรท์) อัตราใส่ 1 กก./ต้น/ปี
- แบ่งใส่ 2 ครั้ง/ปี ในช่วงต้นฝนและปลายฝน

 

*หมายเหตุ : อัตราใส่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามค่าวิเคราะห์ดิน อายุปาล์ม ปริมาณการติดผล ความชื้นในดิน


✔  ธาตุโบรอน (B)  เป็นธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับการยืดตัวของราก การสังเคราะห์กรดนิวคลีอิก การสร้างผนังเซลล์ การพัฒนาของเนื้อเยื่อ ความแข็งแรงของผนังเซลล์ การสร้างคาร์โบไฮเดรตและโปรตีน การงอกของละอองเกสรตัวผู้หรือการเจริญของหลอดเกสรตัวผู้

 

▪️ อาการขาดโบรอนมักแสดงดังนี้ ใบอ่อน ปลายใบเป็นรูปตะขอ ใบหยักเป็นคลื่น ใบที่แสดงอาการขาดโบรอนมักมีสีเขียวเข้ม เปราะ เมื่อเริ่มขาดโบรอนใบอ่อนจะสั้นลง ใบย่อยแคบลง ทำให้ทรงพุ่มของปาล์มน้ำมันมีลักษณะเรือนยอดแบนเรียบ

 

▪️ ป้องกันการขาดโบรอน(B) ด้วยธาตุอาหารเสริม ตรามงกุฎ

 

ปีที่ 2-3

- เสริมด้วยธาตุอาหารเสริม ตรามงกุฎ โบรอน อัตราใส่ 35-75 กรัม/ต้น/ปี
- ใส่ในช่วงต้นฝน

 

อายุ 3 ปี ขึ้นไป หรือให้ผลผลิตแล้ว

- เสริมด้วยธาตุอาหารเสริม ตรามงกุฎ โบรอน อัตราใส่ 150 กรัม/ต้น/ปี
- ใส่ในช่วงต้นฝน

 

*หมายเหตุ : อัตราใส่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามค่าวิเคราะห์ดิน อายุปาล์ม ปริมาณการติดผล ความชื้นในดิน 


 

สอบถามราคาสถานที่จัดจำหน่าย และ ติดตามราคาพืชผลก่อนใครทาง LINE คลิกเลย! https://lin.ee/rNYeQyq

 

รับข้อมูลข่าวสารดี ๆ เพื่อพี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะ ได้ที่ https://puimongkut.com/th/site/farmerguide

ติดตามคลิปความรู้สนุก ๆ จากน้องปุ๋ยขยันใน TikTok ได้ที่ https://www.tiktok.com/@mongkutfertilizer

 

#ปุ๋ยตรามงกุฎ #ปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ด #ปุ๋ยขยันเต็มแรง #นิยมทั่วไทย #เกษตรกรรุ่นใหม่ #ปาล์ม #ปาล์มน้ำมัน #พันธุ์ปาล์ม #ปุ๋ยปาล์ม #สูตรผสมปุ๋ยปาล์มน้ำมัน #ตารางการใส่ปุ๋ยปาล์ม #สูตรปุ๋ยปาล์ม #สูตรปุ๋ยปาล์มน้ำมัน #สูตรใส่ปุ๋ยปาล์ม #ใส่ปุ๋ยปาล์ม #ปุ๋ยใส่ปาล์ม #การใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน #การปลูกปาล์มน้ำมัน 

#ธาตุอาหารที่สำคัญในปาล์มน้ำมัน