ธาตุเหล็กเป็นพิษในข้าว ถึงคราวต้องรับมือ!! มารู้ทัน ป้องกันแบบนี้กันดีกว่า!

ธาตุเหล็กเป็นพิษในข้าว ถึงคราวต้องรับมือ!! มารู้ทัน ป้องกันแบบนี้กันดีกว่า!


 

ธาตุเหล็กเป็นพิษในข้าว ถึงคราวต้องรับมือ!! มารู้ทัน ป้องกันแบบนี้กันดีกว่า!

 

◼ ธาตุเหล็กเป็นพิษ คืออะไร?

ธาตุเหล็กเป็นพิษ เกิดจากการที่ดินมีระดับธาตุเหล็กที่เป็นประโยชน์ในสารละลายดินสูง จนทำให้พืชดูดใช้มากเกินไปจนเกิดเป็นพิษขึ้น ซึ่งเกิดได้กับข้าวตั้งแต่ระยะปักดำ จนถึงระยะออกรวง โดยเกิดได้ในดินทั่วไป แต่ส่วนใหญ่มักเกิดในดินนาที่มีสภาพน้ำขังเป็นเวลานาน บริเวณที่เสี่ยงต่อการเกิดเหล็กเป็นพิษคือบริเวณที่มีการระบายน้ำเลว มี CEC ต่ำ และมีธาตุอาหารพืชในดินต่ำ ความเป็นกรดเป็นด่างของดินอยู่ระหว่าง 4-7 

 

◼ ธาตุเหล็กเป็นพิษ มีสาเหตุจากอะไร?

▪️ ในดินที่มีปฏิกิริยาเป็นกรด เมื่ออยู่ภายใต้สภาพน้ำขังทำให้เหล็กในดินเปลี่ยนมาอยู่ในรูปที่เป็นประโยชน์ (Fe2+) มากขึ้น เมื่อความเข้มข้นถึงระดับหนึ่งจะเป็นพิษต่อพืช 

▪️ ในดินมีการสะสมของสารที่ยับยั้งการหายใจของราก (เช่น H2S, FeS) อยู่ในปริมาณสูง เมื่อขาดออกซิเจนทำให้เหล็กในดินเปลี่ยนรูปและจับอยู่ตาม ผิวราก 

▪️ การใส่วัสดุอินทรีย์ที่ไม่ผ่านการหมัก ทำให้เกิดกรดอินทรีย์ในดินและไปยับยั้งการหายใจของราก

 

◼ ธาตุเหล็กเป็นพิษ มีอาการอย่างไร?

▪️ ในระยะแรกจะมีจุดสีน้ำตาลเกิดบนใบล่าง เริ่มจากปลายใบลามเข้าสู่ฐานใบ ต่อมาจุดสีน้ำตาลเหล่านี้จะเชื่อมต่อกันทำให้ใบเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลออกส้มและตายในที่สุด 

▪️ ข้าวจะอ่อนแอต่อเหล็กเป็นพิษมากในระยะแรกของการเจริญเติบโต ขณะที่ ระบบรากยังพัฒนาไม่เต็มที่

▪️ อาการอื่น ๆ ของข้าวที่ได้รับผลกระทบจากเหล็กเป็นพิษ คือ ข้าวจะชะงักการเจริญเติบโต การแตกกอลดลง ต้นแคระแกร็น รากข้าวมีปริมาณน้อยและมีสีดำหรือสีน้ำตาลเคลือบผิวราก และตายในที่สุด

 

◼ ธาตุเหล็กเป็นพิษ มีผลกระทบอย่างไร?

ความเป็นพิษของธาตุเหล็ก เป็นสาเหตุให้ข้าวขาดธาตุฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และแมกนีเซียมได้ เพราะในสารละลายดินที่มีความเข้มข้นของเหล็กสูง ทำให้การเจริญของรากเป็นไปอย่างจำกัด และผิวรากจะถูกเคลือบด้วยออกไซด์ของ Fe2+ ทำให้ประสิทธิภาพการดูดใช้ธาตุอาหารพืชลดลง

 

◼ การป้องกันธาตุเหล็กเป็นพิษ ทำอย่างไร?

▪️ การจัดการปุ๋ย โดยใส่ปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสเฟตและ โพแทชให้เพียงพอต่อความต้องการของข้าว โดยอาจจะใส่ร่วมกับปูนด้วยก็ได้ ทั้งนี้เพื่อไม่ให้พืชขาดธาตุอาหาร

▪️ ควรไถพรวนดินหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต เพื่อเพิ่มออกซิเจนในดินและเปลี่ยน Fe2+ ให้อยู่ในรูปที่ไม่เป็นประโยชน์ ทำให้ลดการสะสมของ Fe2+ ในฤดู ปลูกต่อไป

▪️ ในข้าวที่ได้รับผลกระทบจากเหล็กเป็นพิษ ให้ใส่โพแทช ฟอสเฟต และแมกนีเซียมเพิ่มเติม และใส่ MnO2 ในอัตรา 15-30 กก./ไร่ เพื่อลดการเปลี่ยนรูปของเหล็กจากรูป Fe3+ เป็น Fe2+ 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : องค์ความรู้เรื่องข้าว. สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว. กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

สอบถามราคาสถานที่จัดจำหน่าย และ ติดตามราคาพืชผลก่อนใครทาง LINE คลิกเลย! https://lin.ee/rNYeQyq

ติดตามคลิปความรู้สนุก ๆ จากน้องปุ๋ยขยันใน TikTok ได้ที่ https://www.tiktok.com/@mongkutfertilizer


#ปุ๋ยตรามงกุฎ #ปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ด #ปุ๋ยขยันเต็มแรง #นิยมทั่วไทย #เกษตรกรรุ่นใหม่ #พันธุ์ข้าว #พันธุ์ข้าวนาปรัง #ข้าวหอมมะลิ105 #ข้าวกข43 #วิธีการใส่ปุ๋ยข้าวให้ได้ผลผลิตสูง #วิธีการใส่ปุ๋ยข้าว3ครั้ง #การใส่ปุ๋ยข้าว #ปุ๋ยใส่ข้าว #ปุ๋ยข้าว #ข้าวตั้งท้องใส่ปุ๋ยสูตรไหน #ปลูกข้าว #โรคในข้าว #เหล็กเป็นพิษ #ธาตุเหล็กเป็นพิษในข้าว