อาการขาดธาตุอาหารสำคัญ ในปาล์มน้ำมัน ไม่อยากผลผลิตตกฮวบ ต้องรีบจัดการ!!

อาการขาดธาตุอาหารสำคัญ ในปาล์มน้ำมัน ไม่อยากผลผลิตตกฮวบ ต้องรีบจัดการ!!


รู้ไว้ก่อนสายไป!! ไม่อยากให้ผลผลิตปาล์มน้ำมันลดลง มาสังเกตอาการขาดธาตุอาหารในปาล์มน้ำมันกันเถอะ!

 

ผลผลิตปาล์มน้ำมันจะดีได้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง รวมถึงธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของปาล์มน้ำมันด้วย หากขาดธาตุอาหารตัวใดตัวหนึ่งไป ก็อาจทำให้ต้นปาล์มไม่สมบูรณ์ ผลผลิตลดลงได้ ดังนั้นต้องหมั่นสังเกตอาการขาดธาตุอาหารที่สำคัญ ๆ เหล่านี้กันนะครับ

 

 

 

◼️ลักษณะอาการขาดธาตุอาหารสำคัญ ในปาล์มน้ำมัน

 

#อาการขาดธาตุอาหารหลัก

 

◾️หากขาดไนโตรเจน(N) 

การขาดไนโตรเจนทำให้ต้นปาล์มน้ำมันชะงักการเจริญเติบโต ใบแก่มีสีเขียวซีด จากนั้นเปลี่ยนเป็นสีเหลือง ถ้าเกิดการขาดรุนแรงทางใบปาล์มจะมีเนื้อเยื่อตาย (Necrosis) โดยเริ่มจากปลายใบและขอบใบย่อย ก้านทางใบจะมีสีเหลืองส้มตั้งแต่ปลายใบถึงหนามโคนทาง ก้านใบย่อยมีสีเหลืองส้ม หนามที่โคนทางใบจะแคบและม้วนงอ โดยอาการเหล่านี้จะเกิดและกระจายไปทั่วทางใบและจะแสดงอาการที่ใบแก่ก่อน

 

◾️หากขาดฟอสฟอรัส(P) 

อาการขาดฟอสฟอรัสในปาล์มน้ำมันมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตในทรงพุ่มมากกว่าระบบราก เช่น การคลี่ของใบ ทางใบสั้นลง ขนาดลำต้นและทะลายเล็กลง การเจริญเติบโตลดลง เนื่องจากประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงลดลง ปริมาณคลอโรฟิลล์ในเนื้อเยื่อที่ขาดฟอสฟอรัสจะสูงขึ้นส่งผลให้ใบปาล์มน้ำมันมีสีเขียว ถ้าเกิดการขาดฟอสฟอรัสเป็นเวลานาน ลำต้นมีลักษณะเรียวคล้ายทรงพีระมิด และทะลายมีขนาดเล็ก

 

◾️หากขาดโพแทสเซียม(K) 

อาการขาดโพแทสเซียมค่อนข้างหลากหลายขึ้นกับสภาพแวดล้อมและพันธุ์ ซึ่งการขาดโพแทสเซียมจะไม่แสดงอาการทันทีแต่จะมีตัวบ่งชี้ เช่น การเจริญเติบโตลดลง ใบเหี่ยว ไม่ทนทานต่อความแห้งแล้งและโรคต่าง ๆ ทะลายฝ่อ และต้นทรุดโทรม 

 

ทั้งนี้ปาล์มน้ำมัน อายุ 1-3 ปี หากเกิดการขาดโพแทสเซียมจะทำให้ทางใบใหม่สั้นลง ส่วนปาล์มน้ำมันที่ให้ผลผลิตแล้ว หากขาดโพแทสเซียมจะแสดงอาการ ดังนี้ (ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี, 2563ก)

 

• จุดแผลสีส้ม (Confluent Orange Spotting; COS) รวมถึงจุดสีบรอนซ์หรือจุดสีเหลือง ซึ่งเป็นอาการขาดโดยทั่วไป เริ่มพัฒนาจากใบมีสีเหลืองซีด มีจุดรูปร่างไม่แน่นอนตามใบย่อยของทางใบล่าง หรือใบแก่ เมื่ออาการรุนแรงขึ้นจุดเหล่านั้นจะเปลี่ยนเป็นสีส้ม หากอาการขาดรุนแรงมากขึ้นจุดจะรวมกันเป็นแผลใหญ่สีส้มสดโปร่งแสง จากนั้นจะเปลี่ยนเป็นจุดสีน้ำตาลตรงกลางแผลสีส้ม ปลายทางใบเริ่มแห้ง เริ่มจากปลายใบย่อย ใบเปราะหักง่าย ขอบใบแห้งกรอบและแตกเป็นฝอย

 

• ใบสีเหลืองกลางทรงพุ่ม (Diffuse yellowing หรือ Mid crown yellow) มักพบในปาล์มน้ำมันที่ปลูกในดินทรายที่เป็นกรด ดินพรุ โดยเฉพาะช่วงที่มีความเครียดจากการขาดน้ำ มักพบอาการใบย่อยตั้งแต่ส่วนล่างถึงกลางทรงพุ่มมีสีซีดลงและเปลี่ยนเป็นสีเหลืองหรือเหลืองส้ม จากนั้นขอบใบจะแห้ง กรณีที่ขาดโพแทสเซียมรุนแรงทางใบจะแตกและแห้งตายไป อาการเช่นนี้อาจสับสนกับอาการขาดสังกะสีในปาล์มน้ำมันที่ปลูกในดินพรุได้

 

• ตุ่มแผลสีส้ม (Orange blotch หรือ Mbawsi symptom) อาการเริ่มแรกคือเป็นตุ่มแผลสีเขียวมะกอกในใบย่อยของทางใบล่างหรือทางใบแก่ จากนั้นจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองสดหรือสีส้ม จนกระทั่งเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล จากนั้นจะแห้งและตายไป

 

• แถบใบขาว (White strip) มีลักษณะคล้ายแท่งดินสอ มักพบตรงส่วนกลางใบย่อยของใบกลางปาล์มน้ำมันอายุ 3-6 ปี เกิดจากสัดส่วนของไนโตรเจนต่อโพแทสเซียมในใบไม่สมดุล (ความเข้มข้นของไนโตรเจนในใบมากกว่าโพแทสเซียม เกิน 2.5 เท่า) หรือการขาดโบรอนร่วมด้วย

 

 

#อาการขาดธาตุอาหารรอง-เสริม

 

◾️หากขาดแมกนีเซียม(Mg)

อาการขาดธาตุแมกนีเซียมมักพบที่ใบย่อยของทางใบล่างมีสีเหลืองหรือเรียกว่าทางใบสีส้ม เนื่องจากแมกนีเซียมเคลื่อนย้ายไปสู่ใบอ่อน ถ้าหากอาการรุนแรงใบจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเข้มและเริ่มแห้ง การวินิจฉัยอาการขาดแมกนีเซียม คือ ส่วนของใบที่อยู่ในร่มยังคงสีเขียว แต่ใบที่โดนแสงเต็มเปลี่ยนเป็นสีเหลือง ซึ่งเกิดจากการสะสมสิ่งที่ได้จากการสังเคราะห์แสง เช่น แป้งในใบเกิดปฏิกิริยาย้อนกลับเป็นการสะสมสารประกอบของออกซิเจนที่เป็นพิษ เป็นสาเหตุของอาการใบเหลืองและแห้งตายในที่สุด ซึ่งอาการขาดแมกนีเซียมรุนแรงนี้เรียกว่า Sun scorch

 

◾️หากขาดโบรอน(B)

การขาดโบรอนจะเกี่ยวข้องกับความผิดปกติในการพัฒนาการของใบ เช่น ใบอ่อน ปลายใบเป็นรูปตะขอ ใบหยักเป็นคลื่น ใบมีขนาดเล็ก (Little leaf)  ใบเรียว (Fishbone leaf) และใบย่อยไม่แบ่งตัว (Blind leaf) ซึ่งใบที่แสดงอาการขาดโบรอนมักมีสีเขียวเข้ม เปราะ เมื่อเริ่มขาดโบรอนใบอ่อนจะสั้นลง ใบย่อยแคบลง ทำให้ทรงพุ่มของต้นปาล์มน้ำมันมีลักษณะเรือนยอดแบนเรียบ ถ้ากรณีที่ขาดโบรอนรุนแรงต้นปาล์มน้ำมันจะหยุดสร้างใบอย่างสิ้นเชิง มีการสร้างหลุมหรือโพรงในส่วนกลางของยอดปาล์มน้ำมัน นอกจากนั้นการลดลงของผลผลิตของปาล์มน้ำมันอาจเนื่องมาจากการแท้งของช่อดอกตัวเมียเพราะเกสรตัวผู้ไม่สามารถทำงานได้


 

✔ วิธีป้องกันการขาดธาตุอาหารสำคัญในปาล์มน้ำมัน

 

#วิธีป้องกันการขาดธาตุอาหารหลัก NPK

 

▪️ ปีที่ 1

แนะนำสูตร 18-8-8 หรือ 15-15-15 ทับทิม อัตราใส่ 1.5 กก./ต้น/ปี และแบ่งใส่ 4-5 ครั้ง

 

▪️  ปีที่ 2-3

แนะนำสูตร 15-15-15 ทับทิม อัตราใส่ 3.5-5.5 กก./ต้น/ปี และแบ่งใส่ 3 ครั้ง/ปี ในช่วงต้นฝน กลางฝน และปลายฝน 

 

▪️ อายุ 3 ปี ขึ้นไป หรือให้ผลผลิตแล้ว

แนะนำสูตร 14-7-35 อัตราใส่ 6.5-9 กก./ต้น/ปี ร่วมกับสูตร 0-0-60 อัตราใส่ 1 กก./ต้น/ปี และ 21-0-0 อัตราใส่ 1-1.5 กก./ต้น/ปี  และแบ่งใส่ 2 ครั้ง/ปี ในช่วงต้นฝน และปลายฝน 

 

 

#วิธีป้องกันการขาดธาตุอาหารรอง-เสริม

 

◾️ป้องกันการขาดแมกนีเซียม(Mg)

 

▪️ ปีที่ 1 

เสริมด้วยธาตุอาหารรอง ตรามงกุฎ แมกนีเซียมซัลเฟต (คีเซอร์ไรท์) อัตราใส่ 200 กรัม/ต้น/ปี แบ่งใส่ 2 ครั้ง/ปี ในช่วงต้นฝน และปลายฝน 

 

▪️  ปีที่ 2-3 

เสริมด้วยธาตุอาหารรอง ตรามงกุฎ แมกนีเซียมซัลเฟต (คีเซอร์ไรท์) อัตราใส่ 400-800 กรัม/ต้น/ปี แบ่งใส่ 2 ครั้ง/ปี ในช่วงต้นฝน และปลายฝน 

 

▪️ อายุ 3 ปี ขึ้นไป หรือให้ผลผลิตแล้ว 

เสริมด้วยธาตุอาหารรอง ตรามงกุฎ แมกนีเซียมซัลเฟต (คีเซอร์ไรท์) อัตราใส่ 1 กก./ต้น/ปี แบ่งใส่ 2 ครั้ง/ปี ในช่วงต้นฝน และปลายฝน 


 

◾️ป้องกันการขาดโบรอน(B)

 

▪️ ปีที่ 2-3

เสริมด้วยธาตุอาหารเสริม ตรามงกุฎ โบรอน อัตราใส่ 35-75 กรัม/ต้น/ปี

ใส่ในช่วงต้นฝน

 

▪️ อายุ 3 ปี ขึ้นไป หรือให้ผลผลิตแล้ว

เสริมด้วยธาตุอาหารเสริม ตรามงกุฎ โบรอน อัตราใส่ 150 กรัม/ต้น/ปี

ใส่ในช่วงต้นฝน

 

หมายเหตุ : อัตราใส่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามค่าวิเคราะห์ดิน อายุปาล์ม ปริมาณการติดผล ความชื้นในดิน

 

ที่มา : คู่มือเกษตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด

 

สอบถามราคาสถานที่จัดจำหน่าย และ ติดตามราคาพืชผลก่อนใครทาง LINE คลิกเลย! https://lin.ee/rNYeQyq

ติดตามคลิปความรู้สนุก ๆ จากน้องปุ๋ยขยันใน TikTok ได้ที่ https://www.tiktok.com/@mongkutfertilizer

 

#ปุ๋ยตรามงกุฎ #ปุ๋ยขยันเต็มแรง #ปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ด #นิยมทั่วไทย #เกษตรกรรุ่นใหม่ #ปาล์ม #ปาล์มน้ำมัน #พันธุ์ปาล์ม #ปุ๋ยปาล์ม #สูตรผสมปุ๋ยปาล์มน้ำมัน #ตารางการใส่ปุ๋ยปาล์ม #สูตรปุ๋ยปาล์ม #สูตรปุ๋ยปาล์มน้ำมัน #สูตรใส่ปุ๋ยปาล์ม #ใส่ปุ๋ยปาล์ม #ปุ๋ยใส่ปาล์ม #การใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน #การปลูกปาล์มน้ำมัน #ธาตุอาหารที่สำคัญในปาล์มน้ำมัน #อาการขาดธาตุอาหารในปาล์มน้ำมัน