ภัยร้ายหน้าฝน… กับ “รากเน่าโคนเน่า” ที่ชาวไร่มันสำปะหลังควรระวัง!!!

ภัยร้ายหน้าฝน… กับ “รากเน่าโคนเน่า” ที่ชาวไร่มันสำปะหลังควรระวัง!!!


ปลูกมันสำปะหลังหน้าฝนต้องระวัง!! #โรครากเน่า-โคนเน่าในมันสำปะหลัง ที่มักพบได้มากในช่วงฝนตกชุกหรือมีความชื้นสูง

 

เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ผลผลิตของพี่น้องชาวไร่มันต้องเสียหาย น้องปุ๋ยขยันมีเทคนิคจัดการกับปัญหา “โรครากเน่า-โคนเน่าในมันสำปะหลัง” มาบอกต่อครับ ถ้าพร้อมแล้วตามไปดูกันเลย!

 

#สาเหตุของโรค

◾️โรครากเน่า-โคนเน่าในมันสำปะหลัง สามารถพบเจอได้ในช่วงหน้าฝน การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวเกิดจากเชื้อราไฟท็อปเทอร์ร่า (Phytopbthora spp.) ซึ่งเชื้อราชนิดนี้มักพบในแหล่งการเพาะปลูกที่มีการระบายน้ำได้ไม่ดี น้ำแช่ขังนาน มีสภาพดินดาน หรือฝนตกชุกเกินไป

 

#ลักษณะอาการของโรค

◾️ต้นมันฯ ที่อยู่เหนือดิน จะพบว่าใบจะเหี่ยวเหลือง โคนต้นเน่าเป็นสีน้ำตาลหรือดำ เมื่อถอนขึ้นมาหัวมันจะเน่า ถ้าผ่าหรือหักหัวจะเห็นภายในมีสีน้ำตาล บางพันธุ์มีอาการเน่าที่โคนและส่วนหัวที่อยู่ใต้ดิน โดยที่ส่วนของลำต้นและใบยังมีลักษณะปกติ บางพันธุ์แสดงอาการรุนแรง มันสำปะหลังอาจยืนต้นตายได้

 

#แนวทางการป้องกันและกำจัดโรค

1. ก่อนปลูก เก็บเศษเหง้าหรือเศษซากมันสำปะหลังเผาทำลายทิ้ง ทำความสะอาดเครื่องจักรกลการเกษตร ควรมีการไถตากดินอย่างน้อย 2 สัปดาห์

2. แช่ท่อนพันธุ์ด้วยสารป้องกันกำจัดเชื้อรา รวมถึงใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาหว่านในช่วงการเตรียมดินก่อนปลูก

3. แปลงปลูกควรยกร่องสูง จัดระยะปลูกให้เหมาะสมเพื่อให้ทรงพุ่มโปร่ง ทำให้สภาพแวดล้อมไม่เหมาะต่อการระบาดของโรค

4. สำรวจแปลงอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ถ้าช่วงฝนชุกควรสำรวจทุกวัน หากพบการระบาดให้ขุดถอนต้นที่แสดงอาการไปเผาทำลาย 

5. หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว ควรเก็บเศษเหง้า และเศษซากมันสำปะหลัง ไปทำลายนอกแปลงปลูก

6. ควรทำความสะอาดเครื่องจักรกลการเกษตรที่ใช้ในแปลงที่เป็นโรค เนื่องจากเชื้อสาเหตุของโรคอาจติดมากับเครื่องจักรกลการเกษตร

7. ในแปลงที่มีการระบาดของโรครุนแรง ควรปลูกพืชชนิดอื่นหมุนเวียน เช่น อ้อย ข้าวโพด หรือพืชตระกูลถั่ว

 

#คำแนะนำเพิ่มเติมจากน้องปุ๋ยขยัน

✔ พื้นที่ที่พบต้นมีอาการของโรคมากกว่า 50% ควรไถทิ้ง เก็บเศษซากไปทำลายนอกแปลงปลูก แล้วตากดิน

✔ หลังการระบาดผ่านไปแล้ว เมื่อเริ่มเพาะปลูกในฤดูกาลใหม่ แปลงที่เคยระบาดน้อย หรือปานกลาง ควรเลื่อนปลูกเป็นช่วงปลายฤดูฝนเพื่อให้ผลผลิตออกในฤดูแล้ง 

✔ เลือกใช้พันธุ์ให้เหมาะกับพื้นที่ กำจัดซากพืชออกให้หมด ไถระเบิดดินดาน ตากดิน หว่านปูนขาวเพื่อปรับสภาพดิน และแช่ท่อนพันธุ์ด้วยสารป้องกันกำจัดเชื้อราก่อนปลูก

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดอำนาจเจริญ

 

สอบถามราคาสถานที่จัดจำหน่าย และ ติดตามราคาพืชผลก่อนใครทาง LINE คลิกเลย! https://lin.ee/rNYeQyq

ติดตามคลิปความรู้สนุก ๆ จากน้องปุ๋ยขยันใน TikTok ได้ที่ https://www.tiktok.com/@mongkutfertilizer

 

#ปุ๋ยตรามงกุฎ #ปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ด #ปุ๋ยขยันเต็มแรง #นิยมทั่วไทย #เกษตรกรรุ่นใหม่ #โรคในมันสำปะหลัง #โรครากเน่าโคนเน่ามันสำปะหลัง #ภัยร้ายไร่มันสำปะหลัง #โรคพืชหน้าฝน