จับกระแสการเกษตร ปุ๋ยขยันคัดให้!! ช่วงนี้ใส่ปุ๋ยอะไรบ้างดี

จับกระแสการเกษตร ปุ๋ยขยันคัดให้!! ช่วงนี้ใส่ปุ๋ยอะไรบ้างดี


ช่วงนี้เข้าหน้าทำการเกษตรเต็มรูปแบบแล้ว สำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านไหนที่ยังคิดไม่ตกว่าจะเลือกใช้ปุ๋ยสูตรไหนบ้างดี วันนี้น้องปุ๋ยขยันคัดมาให้แล้วครับ กับบรรดาปุ๋ยตรามงกุฎสูตรต่าง ๆ ที่เหมาะที่จะใส่ให้พืชไร่-ไม้ผลของพี่ ๆ ในช่วงนี้!! ถ้าอยากรู้แล้วว่าสูตรไหนใส่อย่างไรบ้าง ตามมาดูกันเลยครับ!!

 


✔ น้องปุ๋ยขยันขอแนะนำ ปุ๋ยตรามงกุฎใส่บำรุงข้าวระยะแตกกอ แบบนี้เลย!!

 

◼️วิธีที่ 1

▪️ สูตร 18-8-8 อัตรา 35-40 กก./ไร่

 

◼️วิธีที่ 2

▪️ สูตร 40-0-0+1MgO+3.5S อัตรา 25 กก./ไร่

 

◼️วิธีที่ 3

▪️ สูตร 18-8-8 ผสมกับ 40-0-0+1MgO+3.5S (สัดส่วน 1:1) อัตรา 35-40 กก./ไร่

 

หมายเหตุ : อัตราใส่สามารถปรับเปลี่ยนได้ ขึ้นอยู่กับค่าวิเคราะห์ดิน ความสมบูรณ์ต้น ความหนาแน่นของข้าวหรือความชื้นดิน


 

✔ น้องปุ๋ยขยันขอแนะนำ ปุ๋ยตรามงกุฎใส่บำรุงข้าวโพด แบบนี้เลย!!

 

◼️วิธีที่ 1 แบบใส่ปุ๋ย 2 รอบ

▪️ รอบแรก (รองพื้นพร้อมปลูก) สูตร 18-8-8 หรือ 15-15-15 ทับทิม (สูตรใดสูตรหนึ่ง) อัตรา 25-50 กก./ไร่

▪️ รอบสอง (ทำรุ่น อายุ 25-30 วันหลังปลูก) สูตร 40-0-0+1MgO+3.5S อัตรา 20-30 กก./ไร่ หรือสูตร 15-7-18 หรือสูตร 20-8-20 อัตรา 25-50 กก./ไร่

 

◼️วิธีที่ 2 แบบใส่ปุ๋ย 3 รอบ

▪️ รอบแรก (รองพื้นพร้อมปลูก) สูตร 18-8-8 หรือ 15-15-15 ทับทิม (สูตรใดสูตรหนึ่ง) อัตรา 25-50 กก./ไร่

▪️ รอบสอง (ทำรุ่น อายุ 25-30 วันหลังปลูก) สูตร 40-0-0+1MgO+3.5S อัตรา 20-30 กก./ไร่ หรือสูตร 15-7-18 หรือสูตร 20-8-20 อัตรา 25-50 กก./ไร่

▪️ รอบที่สาม (แต่งหน้า อายุ 45-55 วันหลังปลูก) สูตร 40-0-0+1MgO+3.5S อัตราใส่ 15-20 กก./ไร่

 

หมายเหตุ : อัตราใส่สามารถปรับเปลี่ยนได้ ขึ้นอยู่กับค่าวิเคราะห์ดิน ความสมบูรณ์ต้น จำนวนต้น/ไร่ หรือความชื้นดิน


 

✔ น้องปุ๋ยขยันขอแนะนำ ปุ๋ยตรามงกุฎใส่บำรุงมันสำปะหลัง แบบนี้เลย!!

 

◼️บำรุงมันสำปะหลังระยะบำรุงต้น-เร่งโต

 

▪️ แนะนำสูตร 18-8-8 หรือ 15-15-15 ทับทิม (สูตรใดสูตรหนึ่ง)

▪️ อัตราใส่ 30-50 กก./ต่อไร่

▪️ ใส่หลังปลูก 1-1.5 เดือน

 

◼️บำรุงมันสำปะหลังระยะระเบิดหัว

 

แบบที่ 1 (ใส่เดี่ยว)

▪️ แนะนำสูตร 14-7-35 หรือ 0-0-60 (สูตรใดสูตรหนึ่ง)

▪️ อัตราใส่ 30-50 กก./ไร่

▪️ ใส่หลังปลูก 3-6 เดือน

 

แบบที่ 2 (แบบผสม)

▪️ แนะนำสูตร 15-15-15 ทับทิม ร่วมกับ 0-0-60 อัตราส่วน 1:2

▪️ อัตราใส่ 40-50 กก./ไร่

▪️ ใส่หลังปลูก 3-6 เดือน

 

หมายเหตุ : อัตราใส่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามค่าวิเคราะห์ดิน จำนวนต้น/ไร่ ขนาดทรงพุ่ม ความสมบูรณ์ต้นหรือความชื้นดิน


 

✔ น้องปุ๋ยขยันขอแนะนำ ปุ๋ยตรามงกุฎใส่บำรุงอ้อย ระยะย่างปล้อง แบบนี้เลย!!

 

◼️ย่างปล้องอายุ 3-6 เดือน

 

◾️แบบใส่เดี่ยว

▪️ แนะนำสูตร 40-0-0+1MgO+3.5S หรือสูตร 15-7-18 หรือ 20-8-20 

▪️ อัตราใส่ 50 กก./ไร่

 

◾️แบบผสม

▪️ แนะนำสูตร 15-15-15 ทับทิม หรือ 18-8-8 อัตรา 25 กก./ไร่ ร่วมกับสูตร 40-0-0+1MgO+3.5S หรือ 21-0-0 อัตรา 25-30 กก./ไร่

 

หมายเหตุ : อัตราใส่สามารถปรับเปลี่ยนได้ ขึ้นอยู่กับค่าวิเคราะห์ดิน ความสมบูรณ์ต้นหรือความชื้นดิน


 

✔ น้องปุ๋ยขยันแนะนำ ปุ๋ยตรามงกุฎใส่บำรุงยางพาราต้นฝน ทั้งก่อนและหลังเปิดกรีด แบบนี้เลย!!

 

◼️บำรุงก่อนเปิดกรีด

 

◾️บำรุงยางพาราก่อนเปิดกรีด ปีที่ 1

 

▪️ ครั้งที่ 1 ช่วงต้นฝน

▪️ แนะนำสูตร 18-8-8 อัตราใส่ 25-30 กก./ไร่

 

▪️ ครั้งที่ 2 ช่วงปลายฝน

▪️ แนะนำสูตร 18-8-8 อัตราใส่ 15-20 กก./ไร่

 

◾️บำรุงยางพาราก่อนเปิดกรีด ปีที่ 2-7

 

◾️ ปีที่ 2-5

▪️ ช่วงต้นฝน แนะนำสูตร 15-7-18 อัตราใส่ 30 กก./ไร่

▪️ ช่วงปลายฝน แนะนำสูตร 18-8-8 อัตราใส่ 15-20 กก./ไร่


◾️ ปีที่ 5-7

▪️ ช่วงต้นฝน แนะนำสูตร 15-7-18 อัตราใส่ 50 กก./ไร่

▪️ ช่วงปลายฝน แนะนำสูตร 18-8-8 อัตราใส่ 25-30 กก./ไร่

 

◼️บำรุงระยะเปิดกรีดแล้ว

 

▪️ แนะนำใส่ปีละ 2 ครั้ง ช่วงต้นฝนและปลายฝน

▪️ แนะนำสูตร 15-7-18 หรือ 20-8-20 อัตราใส่ 55-80 กก./ไร่/ปี (แบ่งใส่ 2 ครั้ง/ปี)

▪️ สามารถใส่สลับกันได้ในช่วงต้นฝนและปลายฝน

 

หมายเหตุ : อัตราใส่และจำนวนครั้งที่ใส่ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามค่าวิเคราะห์ดิน ความสมบูรณ์ต้น อายุพืช และความชื้นดิน


 

✔ น้องปุ๋ยขยันขอแนะนำ ปุ๋ยตรามงกุฎใส่บำรุงปาล์มน้ำมัน แบบนี้เลย!!

 

◼️ปีที่ 1

▪️ แนะนำสูตร 18-8-8 หรือ 15-15-15 ทับทิม 

▪️ อัตราใส่ 1.5 กก./ต้น/ปี

▪️ แบ่งใส่ 4-5 ครั้ง

 

◼️ปีที่ 2-3

▪️ แนะนำสูตร 13-13-21 หรือ 15-15-15 ทับทิม

▪️ อัตราใส่ 3.5-5.5 กก./ต้น/ปี

▪️ เสริมด้วยธาตุอาหารรองเสริมตรามงกุฎ แมกนีเซียมซัลเฟต (คีเซอร์ไรท์) อัตราใส่ 400-800 กรัม/ต้น/ปี และโบรอน อัตราใส่ 35-75 กรัม/ต้น/ปี

แบ่งใส่ 3 ครั้ง/ปี ในช่วงต้นฝน กลางฝน และปลายฝน 

 

◼️อายุ 3 ปี ขึ้นไป หรือให้ผลผลิตแล้ว

▪️ แนะนำสูตร 14-7-35 หรือ 13-13-21 อัตราใส่ 6.5-9 กก./ต้น/ปี ร่วมกับสูตร 0-0-60 อัตราใส่ 1 กก./ต้น/ปี และ 21-0-0 อัตราใส่ 1-1.5 กก./ต้น/ปี 

▪️ เสริมด้วยธาตุอาหารรองเสริมตรามงกุฎ แมกนีเซียมซัลเฟต (คีเซอร์ไรท์) อัตราใส่ 1 กก./ต้น/ปี และโบรอน อัตราใส่ 150 กรัม/ต้น/ปี (ในช่วงต้นฝน)

แบ่งใส่ 2 ครั้ง/ปี ในช่วงต้นฝนและปลายฝน 

 

หมายเหตุ : อัตราใส่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามค่าวิเคราะห์ดิน อายุปาล์ม ปริมาณการติดผลและความชื้นดิน


 

✔ น้องปุ๋ยขยันขอแนะนำ ปุ๋ยตรามงกุฎใส่บำรุงไม้ผล ระยะต้นเล็กก่อนให้ผลผลิต และฟื้นต้นหลังการเก็บเกี่ยว แบบนี้เลย!!

 

◼️บำรุงต้นเล็กก่อนให้ผลผลิต

▪️ แนะนำสูตร 15-15-15 ทับทิม หรือ 18-8-8 

▪️ อัตราใส่ 1-3 กก./ต้น/ปี

▪️ แบ่งใส่ 1-4 ครั้ง/ปี

 

◼️ฟื้นต้นหลังการเก็บเกี่ยว

▪️ แนะนำสูตร 15-15-15 ทับทิม

▪️ อัตราใส่ 2-3 กก./ต้น/ปี

▪️ แบ่งใส่ 2 ครั้งหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต ห่างกันประมาณ 1 เดือน

 

หมายเหตุ : อัตราใส่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามค่าวิเคราะห์ดิน จำนวนต้นต่อไร่ ความสมบูรณ์ต้น ปริมาณการติดผลและความชื้นดิน


 

สอบถามราคาสถานที่จัดจำหน่าย และ ติดตามราคาพืชผลก่อนใครทาง LINE คลิกเลย! https://lin.ee/rNYeQyq

ติดตามคลิปความรู้สนุก ๆ จากน้องปุ๋ยขยันใน TikTok ได้ที่ https://www.tiktok.com/@mongkutfertilizer

 

#ปุ๋ยตรามงกุฎ #ปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ด #ปุ๋ยขยันเต็มแรง #นิยมทั่วไทย #เกษตรกรรุ่นใหม่ #ข้าว #ข้าวโพด #อ้อย #มันสำปะหลัง #ยางพารา #ปาล์มน้ำมัน #ผลไม้ #ทุเรียน #มังคุด #ลิ้นจี่ #ลำไย #ปุ๋ยข้าว #ปุ๋ยข้าวโพด #ปุ๋ยอ้อย #ปุ๋ยมันสำปะหลัง #ปุ๋ยยางพารา #ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน #ปุ๋ยไม้ผล #ปุ๋ยผลไม้