เผยเคล็ดลับ! ปลูกมันสำปะหลังอย่างไร  ให้ได้ผลผลิตดี เปอร์เซ็นต์แป้งสูงงงงง

เผยเคล็ดลับ! ปลูกมันสำปะหลังอย่างไร ให้ได้ผลผลิตดี เปอร์เซ็นต์แป้งสูงงงงง


วันนี้น้องปุ๋ยขยันมีเคล็ดลับดี ๆ ในการเพาะปลูกมันสำปะหลังมาฝากพี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะ... เพื่อให้ในฤดูกาลนี้พี่ ๆ ได้ผลผลิตดี มีคุณภาพ เปอร์เซ็นต์แป้งสูง ขายได้กำไรกันถ้วนหน้า ถ้าพร้อมแล้วตามไปดูกันเลยครับ!!


1. เลือกฤดูปลูกให้ถูกใจมันฯ

ถึงแม้มันสำปะหลังจะเป็นพืชที่ต้องการน้ำน้อย แต่การเจริญเติบโตและผลผลิตก็ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำฝนด้วย เพราะฉะนั้นจึงมักเริ่มปลูกกันในช่วงต้นฤดูฝน เนื่องจากจะได้ผลผลิตหัวมันสำปะหลังสดสูงกว่าการปลูกในฤดูแล้ง 

 

ส่วนการปลูกในช่วงกลางฤดูฝน จะทำให้ได้ผลผลิตที่ต่ำ เนื่องจากเป็นช่วงที่มีฝนตกชุกและมีปัญหาในเรื่องของการเตรียมดิน ส่งผลทำให้อัตราการรอดของมันสำปะหลังลดต่ำลง 

 

ส่วนการปลูกมันสำปะหลังในช่วงปลายฝนหรือฤดูแล้ง สามารถทำได้ในดินที่มีการเก็บความชื้น ข้อดีของการปลูกมันสำปะหลังในช่วงแล้งคือการลดปัญหาวัชพืชและไม่มีฝนที่ตกกระทบทำให้เกิดการชะหน้าดินในช่วงแรก มันสำปะหลังอาจเติบโตช้าแต่เมื่อถึงช่วงฤดูฝนใบของมันสำปะหลังจะช่วยลดแรงปะทะจากฝนกับหน้าดิน ทำให้ช่วยลดปัญหาการแน่นทึบที่หน้าดินได้


2. เลือกท่อนพันธุ์ให้ปังพร้อมปัก

การเลือกท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง ควรเลือกท่อนพันธุ์ที่มีความยาวประมาณ 15-20 ซม. และมีจำนวนตาไม่น้อยกว่า 5 ตา


3. เตรียมดินให้ดี มีชัยไปกว่าครึ่ง

ปัจจัยหนึ่งที่ช่วยเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังได้โดยไม่เพิ่มต้นทุน คือ การเตรียมดินให้พร้อมทำการเพาะปลูกและกำจัดวัชพืชให้หมด เนื่องจากมีผลทำให้มันสำปะหลังที่ปลูกมีเปอร์เซ็นต์การงอกสูง ลงหัวได้ลึก สามารถดูดซับธาตุอาหารในดินและสะสมแป้งได้ดี ส่งผลให้ได้หัวมันน้ำหนักดีตามไปด้วย 

.

ซึ่งการเตรียมแปลงแนะนำให้ใช้วิธีไถดะด้วยผาน3 เพื่อกลับหน้าดิน พลิกกลบวัชพืช ซากใบ เศษต้น ของมันสำปะหลังที่เหลือจากการเก็บเกี่ยวลงไปในดิน และอาจมีการเติมวัสดุปรับปรุงดินต่าง ๆ ลงไปในดินด้วย เช่น ขี้ไก่ แกลบ หรือปุ๋ยคอกต่าง ๆ เพื่อช่วยเพิ่มอินทรียวัตถุ ปรับปรุงโครงสร้างให้ดินร่วนซุย สามารถอุ้มน้ำและธาตุอาหารได้ดีขึ้น เสร็จแล้วตากดินทิ้งไว้ 10 วัน เพื่อฆ่าเชื้อโรคในดิน ตามด้วยการไถพรวนด้วยผาน7 เพื่อตีให้ดินละเอียด 

.

ในส่วนของการยกร่องมันสำปะหลังนั้น มีส่วนในการช่วยเก็บความชื้น และระบายน้ำส่วนเกินในดินได้ดี แต่มีข้อควรระวังคือ ไม่ควรยกร่องปลูกแคบและแหลมในลักษณะ “สามเหลี่ยม” เนื่องจากเมื่อเข้าช่วง 4-5 เดือน (หลังปลูก) ที่หัวมันสำปะหลังเริ่มขยายใหญ่ขึ้น หัวมันฯ จะลอยโผล่พ้นดินออกด้านข้างร่องได้


4. เก็บเกี่ยวถูกช่วงผลผลิตสูงชัวร์

มันสำปะหลังสามารถให้ผลผลิตได้ตั้งแต่อายุ 3 เดือนขึ้นไป แต่ไม่นิยมเก็บเกี่ยวในช่วงนั้นเนื่องจากขนาดของมันสำปะหลังจะเล็กและได้ปริมาณแป้งน้อย โดยทั่วไปจึงนิยมเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังที่อายุ 9-12 เดือน เนื่องจากสามารถปลูกในฤดูกาลปลูกต่อไปได้พอดี ซึ่งการเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังนั้นสามารถยืดหยุ่นได้ตามฤดูกาล และสภาพภูมิอากาศ อย่างไรก็ตามปัจจัยที่ทำให้เกษตรกรเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังนั้นมีอยู่หลายปัจจัย เช่น ราคามันสำปะหลัง ฐานะทางเศรษฐกิจ แรงงาน เป็นต้น 

 

อย่างไรก็ตาม หากมันสำปะหลังมีอายุมากขึ้น แป้งที่สะสมอยู่ในหัวจะเปลี่ยนรูปไป ทำให้มีการสะสมเส้นใย (Fiber) สูง ซึ่งมันสำปะหลังที่มีเส้นใยสูงนั้นไม่เป็นที่นิยมของตลาด จึงควรเก็บที่ช่วงอายุไม่สูงเกินไป เพื่อให้ได้หัวมันสำปะหลังที่มีเปอร์เซ็นต์แป้งสูง และเป็นที่ต้องการของตลาด 

 

การเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังมี 2 วิธีการ คือ การใช้แรงงานคน โดยการตัดต้นมันสำปะหลังให้เหลือส่วนล่างไว้ จากนั้นขุดขึ้นมา แล้วทำการสับเหง้าของมันสำปะหลังออก แล้วขนส่งไปยังโรงงานเพื่อแปรสภาพ อีกวิธีคือการใช้เครื่องทุ่นแรงโดยการติดท้ายรถแทรกเตอร์ ทำการพลิกหน้าดินเพื่อให้มันสำปะหลังหลุดจากดิน แล้วใช้แรงงานคนเดินตามเพื่อตัดหัวมันสำปะหลังออกจากเหง้า


5. เลือกสูตรปุ๋ยบำรุงมันฯ ให้เหมาะสม

ในส่วนของการบำรุงการใช้ปุ๋ยมันสำปะหลังนั้น น้องปุ๋ยขยันขอแนะนำปุ๋ยตรามงกุฎสูตร 18-8-8 หรือ 15-15-15ทับทิม ในช่วงรองพื้น เพื่อบำรุงให้ท่อนมันสำปะหลังของเรานั้นมีความสมบูรณ์พร้อมแตกใบดี

 

ในช่วงมันสำปะหลังอายุ 4-5 เดือนนั้น จะเป็นช่วงที่รากของมันสำปะหลังเริ่มสะสมอาหาร น้องปุ๋ยขยันขอแนะนำให้ใส่ปุ๋ยตรามงกุฎ สูตร 14-7-35 เพื่อเร่งในการสะสมอาหาร หรือที่พี่น้องเกษตรกรเรียกกันว่าระยะ “ระเบิดหัว” เพื่อให้มันสำปะหลังของเรานั้นสะสมอาหารได้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากการใส่ปุ๋ยที่มีธาตุโพแทสเซียมสูงนั้นส่งผลต่อการเคลื่อนย้าย/การสะสมอาหารของมันสำปะหลังได้ ทำให้ได้ผลผลิตที่ดี มีน้ำหนักมากยิ่งขึ้น

 

และนี่ก็คือเคล็ดลับ “การปลูกมันสำปะหลังและการใส่ปุ๋ย” เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี มีคุณภาพ น้ำหนักดี เปอร์เซ็นต์แป้งสูง ในแบบที่พี่น้องเกษตรกรต้องการครับ


 

ขอบคุณข้อมูลจาก : มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย

 

สอบถามราคาสถานที่จัดจำหน่าย และ ติดตามราคาพืชผลก่อนใครทาง LINE คลิกเลย! https://lin.ee/rNYeQyq

ติดตามคลิปความรู้สนุก ๆ จากน้องปุ๋ยขยันใน TikTok ได้ที่ https://www.tiktok.com/@mongkutfertilizer

 

#ปุ๋ยตรามงกุฎ #ปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ด #ปุ๋ยขยันเต็มแรง #นิยมทั่วไทย #เกษตรกรรุ่นใหม่ #ปุ๋ยมันสำปะหลัง #ปุ๋ยใส่มันสำปะหลัง #ปุ๋ยรองพื้นปลูกมันสำปะหลัง #ปุ๋ยระเบิดหัวมัน #การใส่ปุ๋ยมันสำปะหลัง #สูตรปุ๋ยใส่มันสำปะหลัง #พันธุ์มันสำปะหลัง