3 สูตรเด็ด บำรุงต้น โตไว เพิ่มผลผลิต ตรามงกุฎ

3 สูตรเด็ด บำรุงต้น โตไว เพิ่มผลผลิต ตรามงกุฎ


น้องปุ๋ยขยันขอแนะนำ!! ปุ๋ยตรามงกุฎ 3 สูตรเด็ด ช่วยบำรุงต้น เร่งโตไว เพิ่มผลผลิต ให้ #ข้าว #ข้าวโพด #อ้อย #ปาล์มน้ำมัน หรือ #ยางพารา ได้ดีเยี่ยมเลย! พี่น้องเกษตรกรคนไหนที่กำลังมองหาปุ๋ยใส่พืชดังกล่าวอยู่ ลองใช้ปุ๋ยตรามงกุฎสูตรเด็ด ตามนี้เลยยย !! 


◼️น้องปุ๋ยขยันขอแนะนำ ปุ๋ยตรามงกุฎใส่บำรุงข้าว แบบนี้เลย!!

 

วิธีที่ 1

▪️ รอบแรก (ข้าวอายุ 20-25 วัน) ใช้สูตร 18-8-8 อัตรา 35-40 กก./ไร่

▪️ รอบสอง (ข้าวอายุ 45-50 วัน) ใช้สูตร 15-15-15 ทับทิม อัตรา 35-40 กก./ไร่

 

วิธีที่ 2

▪️ รอบแรก (ข้าวอายุ 20-25 วัน) ใช้สูตร 40-0-0+1MgO+3.5S อัตรา 15-25 กก./ไร่

▪️ รอบสอง (ข้าวอายุ 45-50 วัน) ใช้สูตร 15-15-15 ทับทิม อัตรา 25-40 กก./ไร่

 

วิธีที่ 3

▪️ รอบแรก (ข้าวอายุ 20-25 วัน) ใช้สูตร 18-8-8 ผสมกับ 40-0-0+1MgO+3.5S (สัดส่วน 1:1) อัตรา 35-40 กก./ไร่

▪️ รอบสอง (ข้าวอายุ 45-50 วัน) ใช้สูตร 15-15-15 ทับทิม ผสมกับ 40-0-0+1MgO+3.5S (สัดส่วน 1:1) อัตรา 35-40 กก./ไร่

 

หมายเหตุ : อัตราใส่สามารถปรับเปลี่ยนได้ ขึ้นอยู่กับค่าวิเคราะห์ดิน ความสมบูรณ์ต้น จำนวนต้น/ไร่ ปริมาณผลผลิตหรือความชื้นดิน


 

◼️น้องปุ๋ยขยันขอแนะนำ ปุ๋ยตรามงกุฎใส่บำรุงข้าวโพด แบบนี้เลย!!

 

วิธีที่ 1 แบบใส่ปุ๋ย 2 รอบ

▪️ รอบแรก (รองพื้นพร้อมปลูก)  สูตร 18-8-8 หรือ 15-15-15 ทับทิม (สูตรใดสูตรหนึ่ง) อัตรา 25-50 กก./ไร่

▪️ รอบสอง (ทำรุ่น อายุ 25-30 วันหลังปลูก) สูตร 40-0-0+1MgO+3.5S อัตรา 20-30 กก./ไร่

 

วิธีที่ 2 แบบใส่ปุ๋ย 3 รอบ

▪️ รอบแรก (รองพื้นพร้อมปลูก) สูตร 18-8-8 หรือ 15-15-15 ทับทิม (สูตรใดสูตรหนึ่ง) อัตรา 25-50 กก./ไร่

▪️ รอบสอง (ทำรุ่น อายุ 25-30 วันหลังปลูก) สูตร 40-0-0+1MgO+3.5S อัตราใส่ 20-30 กก./ไร่

▪️ รอบที่สาม (แต่งหน้า อายุ 45-55 วันหลังปลูก) สูตร 40-0-0+1MgO+3.5S อัตราใส่ 15-20 กก./ไร่

 

หมายเหตุ : อัตราใส่สามารถปรับเปลี่ยนได้ ขึ้นอยู่กับค่าวิเคราะห์ดิน ความสมบูรณ์ต้น จำนวนต้น/ไร่ ปริมาณผลผลิตหรือความชื้นดิน


 

◼️น้องปุ๋ยขยันขอแนะนำ ปุ๋ยตรามงกุฎใส่บำรุงอ้อย แบบนี้เลย!!

 

รองพื้นพร้อมปลูกหรือบำรุงตอ

▪️ แนะนำสูตร 18-8-8 หรือ 15-15-15 ทับทิม

▪️ อัตราใส่ 50 กก./ไร่

 

ย่างปล้องอายุ 3-6 เดือน

◾️ แบบใส่เดี่ยว

▪️ แนะนำปุ๋ยตรามงกุฎ 40-0-0+1MgO+3.5S

▪️ อัตราใส่ 50 กก./ไร่

 

◾️ แบบผสม

▪️ แนะนำปุ๋ยตรามงกุฎ สูตร 15-15-15 ทับทิม อัตรา 25 กก./ไร่ ร่วมกับสูตร 40-0-0+1MgO+3.5S อัตรา 25-30 กก./ไร่

 

หมายเหตุ : อัตราใส่สามารถปรับเปลี่ยนได้ ขึ้นอยู่กับค่าวิเคราะห์ดิน ความสมบูรณ์ต้น จำนวนต้น/ไร่ ปริมาณผลผลิตหรือความชื้นดิน


 

◼️น้องปุ๋ยขยันแนะนำ ปุ๋ยตรามงกุฎใส่บำรุงปาล์มน้ำมันปีที่ 1-3 แบบนี้เลย!!

 

บำรุงปาล์มน้ำมันปีที่ 1 

▪️ แนะนำสูตร 15-15-15 ทับทิม หรือ 18-8-8 อัตราใส่ 1.5 กก./ต้น/ปี

แบ่งใส่ 4-5 ครั้ง

 

#เสริมด้วยธาตุอาหารรอง

▪️ แมกนีเซียมซัลเฟต (คีเซอร์ไรท์) อัตราใส่ 200 กรัม/ต้น/ปี แบ่งใส่ 2 ครั้ง/ปี ในช่วงต้นฝน และปลายฝน

 

บำรุงปาล์มน้ำมันปีที่ 2-3  

▪️ แนะนำสูตร 15-15-15 ทับทิม อัตราใส่ 3.5-5.5 กก./ต้น/ปี

▪️ แบ่งใส่ 3 ครั้ง/ปี ในช่วงต้นฝน กลางฝน และปลายฝน

 

#เสริมด้วยธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริม

▪️ แมกนีเซียมซัลเฟต (คีเซอร์ไรท์) อัตราใส่ 400-800 กรัม/ต้น/ปี โดยแบ่งใส่ 2 ครั้ง/ปี ในช่วงต้นฝน และปลายฝน

▪️ โบรอน อัตราใส่ 35-75 กรัม/ต้น/ปี โดยใส่ในช่วงต้นฝน

 

หมายเหตุ : อัตราใส่สามารถปรับเปลี่ยนได้ ขึ้นอยู่กับค่าวิเคราะห์ดิน ความสมบูรณ์ต้น จำนวนต้น/ไร่ ปริมาณผลผลิตหรือความชื้นดิน


 

◼️น้องปุ๋ยขยันแนะนำ ปุ๋ยตรามงกุฎใส่บำรุงยางพารา ระยะก่อนเปิดกรีด ปีที่ 1 แบบนี้เลย!!

 

ครั้งที่ 1 ช่วงต้นฝน

▪️ แนะนำสูตร 18-8-8 อัตราใส่ 25-30 กก./ไร่

 

ครั้งที่ 2 ช่วงปลายฝน

▪️ แนะนำสูตร 18-8-8 อัตราใส่ 15-20 กก./ไร่

 

หมายเหตุ : อัตราใส่สามารถปรับเปลี่ยนได้ ขึ้นอยู่กับค่าวิเคราะห์ดิน ความสมบูรณ์ต้น จำนวนต้น/ไร่ ปริมาณผลผลิตหรือความชื้นดิน


 

สอบถามราคาสถานที่จัดจำหน่าย และ ติดตามราคาพืชผลก่อนใครทาง LINE คลิกเลย! https://lin.ee/rNYeQyq

ติดตามคลิปความรู้สนุก ๆ จากน้องปุ๋ยขยันใน TikTok ได้ที่ https://www.tiktok.com/@mongkutfertilizer

 

#ปุ๋ยตรามงกุฎ #ปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ด #ปุ๋ยขยันเต็มแรง #นิยมทั่วไทย #เกษตรกรรุ่นใหม่ #พันธุ์ข้าว #พันธุ์ข้าวนาปรัง #ข้าวหอมมะลิ105 #ข้าวกข43 #วิธีการใส่ปุ๋ยข้าวให้ได้ผลผลิตสูง #วิธีการใส่ปุ๋ยข้าว3ครั้ง #การใส่ปุ๋ยข้าว #ปุ๋ยใส่ข้าว #ปุ๋ยข้าว #ข้าวตั้งท้องใส่ปุ๋ยสูตรไหน #ปุ๋ยข้าวโพด #ปลูกข้าวโพด #ข้าวโพด #เครื่องหยอดข้าวโพด #ข้าวโพดหวาน #ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ #พันธุ์ข้าวโพด #การปลูกอ้อย #ปลูกอ้อย #พันธุ์อ้อย #เครื่องปลูกอ้อย #เครื่องตัดอ้อย #ปลูกอ้อยคั้นน้ำ #ปลูกอ้อยหลุม #ปุ๋ยอ้อย #ปุ๋ยใส่อ้อย #ปุ๋ยใส่อ้อยใช้สูตรอะไร #ปาล์ม #ปาล์มน้ำมัน #พันธุ์ปาล์ม #ปุ๋ยปาล์ม #สูตรผสมปุ๋ยปาล์มน้ำมัน #ตารางการใส่ปุ๋ยปาล์ม #สูตรปุ๋ยปาล์ม #สูตรปุ๋ยปาล์มน้ำมัน #สูตรใส่ปุ๋ยปาล์ม #ใส่ปุ๋ยปาล์ม #ปุ๋ยใส่ปาล์ม #การใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน #การปลูกปาล์มน้ำมัน #กรีดยางพารา #ราคาน้ำยางพารา #น้ำยางพารา #สูตรปุ๋ยใส่ยางพาราเปิดกรีดแล้ว #ปุ๋ยยาง #ปุ๋ยยางพารา #ปุ๋ยใส่ยางพารา #ปุ๋ยใส่ยาง #วิธีกรีดยางพารา