วางแผนดีมีชัยไปกว่าครึ่ง!!  แชร์เทคนิค ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ให้ได้ผลผลิตต่อไร่สูง

วางแผนดีมีชัยไปกว่าครึ่ง!! แชร์เทคนิค ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ให้ได้ผลผลิตต่อไร่สูง


ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถือเป็นพืชเศรษฐกิจ ที่มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมอาหารสัตว์เป็นอย่างมาก และยังมีความต้องการเพิ่มมากขึ้นทุกปี

.

น้องปุ๋ยขยันมี “เทคนิคการวางแผนปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ให้ได้ผลผลิตต่อไร่สูง” มาฝากพี่ ๆ เกษตรกรกันครับ บอกเลยว่า วางแผนตามนี้... มีชัยไปกว่าครึ่งแน่นอนนนน ถ้าอยากรู้เทคนิคแล้ว ตามไปดูกันได้เลยครับ! 


 

◼️แนวทางวางแผนปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ให้ได้ผลผลิตต่อไร่สูง มีดังนี้

 

1. ฤดูปลูก การปลูกข้าวโพดส่วนใหญ่เป็นข้าวโพดไร่ปลูกแบบอาศัยน้ำฝน ซึ่งปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการปลูกและการให้ผลผลิต ของข้าวโพดจึงขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำฝน การปลูกต้นฤดูฝน (เมษายน - พฤษภาคม) มักจะได้ผลผลิตดีกว่า ไม่มีโรคราน้ำค้างระบาดและปัญหาวัชพืชน้อยกว่าปลูกปลายฤดูฝน (กรกฎาคม - สิงหาคม) แต่มีข้อเสียคือ ในระยะเก็บเกี่ยวจะมีฝนชุก ทำให้ข้าวโพดชื้น จะเกิดปัญหา สารอะฟลาทอกซิน

 

2. การเตรียมดิน ในการเตรียมดินแบบเต็มรูปแบบ ต้องไถดะครั้งแรกเพื่อเปิดหน้าดิน ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้รถแทรกเตอร์ขนาดใหญ่ติดผาน 3 หรือ 4 หรือไถหัวหมู เพื่อพลิกหน้าดินและกลบเศษพืชและวัชพืช โดยทั่วไปจะไถที่ความลึกประมาณ 30 เซนติเมตร แล้วตากดินไว้ 7-10 วัน หลังจากนั้นจึงไถแปรและไถพรวนเพื่อย่อยดินให้แตกและคลุกเคล้าเศษซากพืชและอินทรียวัตถุให้สม่ำเสมอ และหากไถแปรแล้วดินยังไม่ละเอียดเพียงพอควรจะมีการพรวนอีก 1 ครั้ง

 


3. วิธีการปลูก การปลูกโดยใช้เครื่องปลูก (Planter) โดยใช้เครื่องปลูกติดท้ายรถแทรกเตอร์ ปลูกเป็นแถว สามารถกำหนดระยะระหว่างแถว ระหว่างหลุม และความลึกในการปลูกได้ค่อนข้างสม่ำเสมอ อัตราปลูกเป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นตัวกำหนดผลผลิตต่อพื้นที่ ดังนั้นในการปลูกข้าวโพดจึงควรจัดระยะปลูกระหว่างแถว และระหว่างหลุมให้เหมาะสม โดยระยะที่แนะนำคือ ระยะระหว่างแถว 75 เซนติเมตร และระหว่างหลุม 25 เซนติเมตร จะใช้จำนวนต้นต่อหลุม 1 ต้น

 

4. การกำจัดวัชพืช เมื่อข้าวโพดอายุ 20-25 วัน ทำการกำจัดวัชพืชระหว่างแถวปลูก และใส่ปุ๋ยไนโตรเจนอีกครั้ง โดยโรยข้างแถวจากนั้นจึงพรวนดิน แถกร่องกลบด้วยแรงงานคนหรือเครื่องจักรฯ ควรดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการให้น้ำครั้งแรก 

 


5. การใส่ปุ๋ย แบ่งใส่ปุ๋ย 3 ครั้ง 

 

ครั้งที่ 1 : ใส่ปุ๋ยมงกุฎสูตร 15-15-15 ทับทิม หรือ 18-8-8 รองพื้นอัตรา 25-50 กิโลกรัม/ไร่ หรือตามค่าวิเคราะห์ดิน โดยหว่านแล้วพรวนดินกลบ หรือชักร่องเป็นแถวพร้อมหยอดเมล็ด

 

ครั้งที่ 2 : ใส่เมื่อข้าวโพดอายุ 20-25 วันหลังปลูกใส่ปุ๋ยมงกุฎสูตร 40-0-0 อัตรา 25-30 กิโลกรัม/ไร่ โดยโรยข้างแถวปลูกแล้วพูนโคนกลบเมื่อดินมีความชื้น

 

ครั้งที่ 3 : เมื่อข้าวโพดอายุ 40-50 วัน หรือเมื่อข้าวโพดเริ่มออกช่อดอกตัวผู้และออกไหม ใส่ปุ๋ยมงกุฎสูตร 40-0-0 อัตรา 20-25 กิโลกรัม/ไร่ โดยโรยข้างร่องปลูกเมื่อดินมีความชื้น 

 

6. การให้น้ำ ข้าวโพดมีความต้องการใช้น้ำตลอดฤดูปลูก ประมาณ 500-600 มิลลิเมตร หรือประมาณ 800-900 ลูกบาศก์เมตร/ไร่ แต่ไม่ชอบน้ำท่วมขัง การปลูกข้าวโพดในสภาพไร่ โดยทั่วไปจะปลูกในช่วงฤดูฝน แต่บางครั้งให้น้ำได้ถ้าฝนทิ้งช่วงหรือกรณีปลูกข้าวโพดในช่วงหน้าแล้ง ซึ่งจำเป็นต้องให้น้ำ โดยมีวิธีปฏิบัติดังนี้

 

6.1) การให้น้ำครั้งแรกเมื่อปลูก 

ในการปลูกข้าวโพด หลังจากไถพรวนเตรียมแปลงเสร็จแล้ว ควรให้น้ำก่อนปลูกข้าวโพดโดยให้น้ำ 50-65 ลูกบาศก์เมตร/ไร่ แล้วจึงหยอดข้าวโพดขณะดินมีความชื้นพอเหมาะ ถ้าจำเป็นต้องหยอดข้าวโพดก่อนให้น้ำ ควรให้น้ำประมาณ 35-50 ลูกบาศก์เมตร/ไร่ ถ้าให้น้ำมากกว่านี้ จะต้องรีบระบายน้ำออกจากแปลงทันที

 

6.2) การให้น้ำในช่วงระยะการเจริญเติบโตของข้าวโพด 

หลังจากข้าวโพดงอกแล้วควรให้น้ำ 65-80 ลูกบาศก์เมตร/ไร่/สัปดาห์ โดยให้อีก 11-12 ครั้ง (สัปดาห์) การให้น้ำแต่ละครั้งไม่ควรให้น้ำท่วมขัง หรือดินชื้นแฉะเป็นเวลานาน ถ้าให้น้ำมากเกินไป ควรรีบระบายน้ำออกจากแปลงทันที

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

สอบถามราคาสถานที่จัดจำหน่าย และ ติดตามราคาพืชผลก่อนใครทาง LINE คลิกเลย! https://lin.ee/rNYeQyq

ติดตามคลิปความรู้สนุก ๆ จากน้องปุ๋ยขยันใน TikTok ได้ที่ https://www.tiktok.com/@mongkutfertilizer

 

#ปุ๋ยตรามงกุฎ #ปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ด #ปุ๋ยขยันเต็มแรง #นิยมทั่วไทย #เกษตรกรรุ่นใหม่ #ปุ๋ยข้าวโพด #ปลูกข้าวโพด #ข้าวโพด #เครื่องหยอดข้าวโพด #ข้าวโพดหวาน #ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ #พันธุ์ข้าวโพด