น้องปุ๋ยขยันขอเตือน!!  สภาพอากาศเดือน ก.พ.  กระทบต่อพี่น้องเกษตรกร แต่ละภาคยังไงบ้าง

น้องปุ๋ยขยันขอเตือน!! สภาพอากาศเดือน ก.พ. กระทบต่อพี่น้องเกษตรกร แต่ละภาคยังไงบ้าง


น้องปุ๋ยขยันขอเตือน...สภาพอากาศเดือนกุมภาพันธ์ ที่อาจส่งผลกระทบต่อพืชผลทางการเกษตรกรของพี่ ๆ ในแต่ละพื้นที่กันครับ!! 

 

◾️ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก

ในเดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิกลางวันและกลางคืนจะแตกต่างกันมาก กับจะมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่ ฝนจะมีน้อย สภาพอากาศแห้ง บริเวณเทือกเขาและยอดดอยมีอากาศเย็น-หนาว ส่วนสมดุลน้ำจะมีค่าเป็นลบโดยส่วนใหญ่ ซึ่งพี่น้องเกษตรควรระวังสิ่งต่อไปนี้

 

▪️ โรคหรือศัตรูพืชที่ควรระวัง

 

✔ พื้นที่ที่มีหมอกหนา : ควรระวังและป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา โดยเฉพาะโรคราน้ำค้างในพืชไร่และพืชผัก ซึ่งจะทำให้ต้นพืชเสียหาย ผลผลิตลดลง และด้อยคุณภาพ

 

✔ สภาพอากาศที่แห้ง : ควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกปากดูด เช่น เพลี้ยและไรต่าง ๆ ซึ่งศัตรูพืชดังกล่าวจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากพืชทำให้ต้นพืชทรุดโทรม ผลผลิตลดลง และด้อยคุณภาพ

 

▪️ การดูแลพืช

 

✔ พื้นที่การเกษตรที่อยู่นอกเขตชลประทาน : ควรวางแผนการใช้น้ำที่เก็บกักไว้ให้เหมาะสม เพื่อจะได้มีน้ำใช้ทางด้านการเกษตรในช่วงแล้ง และใช้น้ำอย่างประหยัด โดยให้น้ำพืชครั้งละน้อย ๆ แต่บ่อยครั้ง หรือให้น้ำพืชในช่วงเย็น เพื่อลดการสูญเสียน้ำโดยการระเหย

 

✔ สภาพอากาศที่แห้ง : ควรระวังและป้องกันอัคคีภัยโดยทำแนวกันไฟรอบพื้นที่การเกษตร บ้านเรือน และโรงเก็บพืชผลทางการเกษตร และควรหลีกเลี่ยงการจุดไฟ หากมีความจำเป็นต้องติดไฟ ควรดับให้สนิททุกครั้งหลังเลิกใช้งาน 

 

✔ ควรคลุมดินบริเวณแปลงปลูกพืช ด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ใบไม้ ฟางข้าว และหญ้าแห้ง เป็นต้น เพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำบริเวณผิวดิน รักษาความชื้นภายในดิน และรักษาอุณหภูมิดิน แต่ไม่ควรคลุมชิดโคนต้นพืชเกินไป เพราะอาจทำให้เชื้อโรคและศัตรูพืชลุกลามจากวัสดุคลุมดินมาสู่ต้นพืชได้

 

▪️ การดูแลสัตว์เลี้ยง

 

✔ ควรควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือน อย่าให้เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงปรับตัวไม่ทัน อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย 

 


◾️ภาคใต้

ในเดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิกลางวันและกลางคืนจะแตกต่างกันมาก สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง ฝนลดลง อากาศแห้ง การระเหยของน้ำจะเพิ่มขึ้น สมดุลน้ำมีค่าเป็นลบโดยส่วนใหญ่ ดังนั้นพี่น้องภาคใต้ควรระวังสิ่งต่อไปนี้

 

▪️ โรคหรือศัตรูพืชที่ควรระวัง

 

✔ ควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกปากดูด เช่น เพลี้ยและไรต่าง ๆ ซึ่งศัตรูพืชดังกล่าวจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากพืชทำให้ต้นพืชทรุดโทรม ผลผลิตลดลง และด้อยคุณภาพ 

 

▪️ การดูแลพืช

 

✔ สภาพอากาศที่แห้ง : ควรดูแลให้น้ำเพิ่มเติมแก่พืชอย่างเพียงพอโดยเฉพาะพืชที่มีระบบรากตื้น เช่น พืชไร่ และพืชผักต่าง ๆ หากได้รับน้ำไม่เพียงพอจะทำให้ผลผลิตลดลงและด้อยคุณภาพ ถ้าขาดน้ำจะทำให้ต้นพืชตาย สูญเสียผลผลิตโดยสิ้นเชิง 

 

✔ ควรคลุมดินบริเวณโคนต้นพืชและแปลงปลูกพืช ด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ใบไม้ ฟางข้าว และหญ้าแห้ง เป็นต้น เพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำบริเวณผิวดิน รักษาความชื้นภายในดิน และรักษาอุณหภูมิดิน

 

✔ ควรระวังและป้องกันการเกิดอัคคีภัย โดยทำแนวกันไฟ รอบพื้นที่การเกษตร บ้านเรือน และโรงเก็บพืชผลทางการเกษตร โดยเฉพาะบริเวณสวนยางพารา ควรหลีกเลี่ยงการติดไฟ หากจำเป็นต้องจุดไฟควรดับให้สนิททุกครั้งหลังเลิกใช้งาน เพื่อป้องกันไฟลุกลาม 

 

✔ ควรวางแผนการใช้น้ำที่เก็บกักไว้ เพื่อจะได้มีน้ำใช้ทางด้านการเกษตรในช่วงแล้ง สำหรับเกษตรกรที่ต้องการปลูกพืชในระยะนี้ควรมีน้ำสำรองให้พืชในระยะเจริญเติบโตและระยะผลิดอกออกผล โดยเฉพาะระยะให้ผลผลิตเป็นช่วงที่พืชต้องการน้ำมากกว่าระยะอื่น หากขาดน้ำจะทำให้ผลผลิตเสียหายได้

 

▪️ การดูแลสัตว์เลี้ยง

 

✔ ตอนกลางวันอุณหภูมิจะเริ่มสูงขึ้น ควรจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์สำหรับลดอุณหภูมิภายในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์เอาไว้ให้พร้อม ส่วนใครที่เลี้ยงสัตว์น้ำ ควรดูแลสภาพน้ำในบ่อให้เหมาะสมกับชนิดของสัตว์น้ำ และดูแลจำนวนสัตว์น้ำให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำที่มีอยู่ หากปริมาณน้ำมีน้อยจะทำให้สัตว์น้ำอยู่อย่างแออัด ส่งผลให้สัตว์น้ำอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : กรมอุตุนิยมวิทยา

 

สอบถามราคาสถานที่จัดจำหน่าย และ ติดตามราคาพืชผลก่อนใครทาง LINE คลิกเลย! https://lin.ee/rNYeQyq

 

#ปุ๋ยตรามงกุฎ #ปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ด #ปุ๋ยขยันเต็มแรง #นิยมทั่วไทย #เกษตรกรรุ่นใหม่ #สภาพอากาศ #พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร