น้องปุ๋ยขอแชร์! เทคนิคปลูกข้าวโพดหลังนาให้ได้ผลผลิตสูง

น้องปุ๋ยขอแชร์! เทคนิคปลูกข้าวโพดหลังนาให้ได้ผลผลิตสูง


น้องปุ๋ยขอแชร์! เทคนิคปลูกข้าวโพดหลังนาให้ได้ผลผลิตสูง

 

หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวไปแล้ว พื้นที่นาของพี่น้องเกษตรกรจะยังมีความชื้นเพียงพอ เหมาะที่จะปลูกพืชหลังนาเพื่อสร้างรายได้ได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งหนึ่งในพืชที่น่าสนใจก็คือ “ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์” นี่ล่ะครับ เพราะเป็นพืชเศรษฐกิจที่ตลาดมีความต้องการอยู่เรื่อย ๆ 

 

สำหรับพี่น้องเกษตรท่านไหนที่สนใจอยากปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา วันนี้น้องปุ๋ยขยันมี “เทคนิคการปลูกข้าวโพดหลังนาให้ได้ผลผลิตสูง” มาฝากครับ ถ้าพี่ ๆ อยากรู้แล้ว ตามมาดูกันเลย!

 

◾️เทคนิคการปลูกข้าวโพดหลังนาให้ได้ผลผลิตสูง และมีกำไรหรือผลตอบแทนสูงสุด

 

#คำแนะนำของน้องปุ๋ยขยัน

 

✔ การเลือกพันธุ์ เลือกพันธุ์ที่เมล็ดมีคุณภาพดี มีเปอร์เซ็นต์ความงอกมากกว่า 90% ให้ผลผลิตสูง มีลักษณะทางการเกษตรดี เช่น จำนวนต้นหักล้มน้อย ระบบรากและลำต้นแข็งแรง ทนต่อน้ำท่วมขัง ทนแล้ง กาบหุ้มปลายฝักมิด ต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืชที่มีการระบาดในพื้นที่ เจริญเติบโตดีเหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศ มีอายุการเก็บเกี่ยวเหมาะสมกับระบบการผลิตพืช เป็นต้น

 

✔ การเตรียมดิน หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวออกจากแปลงนา ควรไถดะจำนวน 1 ครั้ง แล้วพรวนด้วยโรตารี่ 1-2 ครั้ง เพื่อให้ดินแตกเป็นก้อนเล็ก แล้วยกร่องปลูก เพื่อสะดวกในการให้น้ำและระบายน้ำออกจากแปลง สำหรับพื้นที่นาที่ไม่สม่ำเสมอ จำเป็นต้องมีการเตรียมดินตั้งแต่ฤดูการทำนา คือ ไถดะและไถแปรพื้นที่นาเพื่อกำจัดวัชพืช และปรับพื้นที่ให้ราบเรียบสม่ำเสมอ ไม่มีแอ่งน้ำ หรือส่วนที่เป็นเนินและที่ดอน เพื่อสะดวกในการให้น้ำและระบายน้ำออกจากแปลง พื้นที่นาควรมีหน้าดินลึกไม่ต่ำกว่า 30 เซนติเมตร เพื่อให้รากข้าวโพดสามารถเจริญ ดูดใช้น้ำและอาหารจากหน้าดินได้ดี
 

✔ วิธีการปลูก วิธีการปลูกมีทั้งแบบพื้นราบและแบบยกร่อง ขึ้นอยู่กับชนิดของดิน โดยใช้ระยะระหว่างแถว 70-75 เซนติเมตร และระยะระหว่างต้น 20 เซนติเมตร จำนวน 1 ต้นต่อหลุม อัตราเมล็ดที่เหมาะสม 3.0-4.0 กิโลกรัมต่อไร่ จะได้จำนวนต้นประมาณ 10,600-11,400 ต้นต่อไร่ 

 

✔ การกำจัดวัชพืช ในการจัดการวัชพืชในการปลูกข้าวโพดหลังนา ครั้งที่ 1 ให้ใช้สารควบคุมวัชพืชหลังปลูก ก่อนข้าวโพดและวัชพืชงอก และครั้งที่ 2 การทำรุ่นเมื่อข้าวโพดอายุ 20-25 วัน ทำการกำจัดวัชพืชระหว่างแถวปลูก และใส่ปุ๋ยไนโตรเจนอีกครั้ง โดยโรยข้างแถว จากนั้นจึงพรวนดิน แถกร่องกลบด้วยแรงงานคนหรือเครื่องจักร ควรดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการให้น้ำครั้งแรก 

 

✔ การใส่ปุ๋ย แบ่งใส่ปุ๋ย 3 ครั้ง 

▪️ ครั้งที่ 1 : ใส่ปุ๋ยรองพื้นพร้อมปลูก เน้นธาตุอาหารหลักครบถ้วน เช่น สูตรเสมอ 15-15-15 เป็นต้น

▪️ ครั้งที่ 2 : ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าครั้งที่ 1 เมื่อข้าวโพดอายุ 21-30 วันหลังปลูก ระยะนี้ให้ใส่ปุ๋ยไนโตรเจน เช่น สูตร 46-0-0 หรือ 40-0-0 เป็นต้น โดยโรยข้างแถวปลูกแล้วพูนโคนกลบเมื่อดินมีความชื้น

▪️ ครั้งที่ 3 : ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าครั้งที่ 2 เมื่อข้าวโพดอายุ 40-45 วัน หรือเมื่อข้าวโพดเริ่มออกช่อดอกตัวผู้และออกไหม ระยะนี้ให้ใส่ปุ๋ยไนโตรเจน เช่น สูตร 46-0-0 หรือ 40-0-0 เป็นต้น โดยโรยข้างร่องปลูกเมื่อดินมีความชื้น 

 

✔ การให้น้ำ การปลูกข้าวโพดโดยอาศัยความชื้นในดินที่หลงเหลืออยู่หลังการเก็บเกี่ยวข้าว ควรมีการตรวจสอบความชื้นของดินหลังการเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว หากความชื้นของดินไม่เพียงพอสำหรับการงอกและการเจริญเติบโต ในระยะแรก 1-2 สัปดาห์ควรมีการให้น้ำก่อนปลูก โดยไถดะพร้อมกับปล่อยน้ำเข้าแปลงนา ทิ้งไว้จนความชื้นพอเหมาะสำหรับการไถพรวน ถ้าดินมีความชื้นเพียงพอให้ไถดะ พร้อมคราดเพื่อเก็บรักษาความชื้นให้น้ำครั้งแรกหลังปลูก และให้น้ำครั้งต่อไปเมื่อดินแห้ง การปลูกแบบพื้นที่ราบให้น้ำก่อนปลูก การปลูกแบบยกร่องทำการปลูกก่อนให้น้ำ

 

ข้อควรระวัง

▪️ หลีกเลี่ยงการปลูกในพื้นที่ดินเหนียวจัด ดินกรดถึงกรดจัด (pH ต่ำกว่า 5.0) และเลี่ยงพื้นที่ต่ำ มีน้ำท่วมขัง

▪️ หากปลูกช่วงที่มีอุณหภูมิค่อนข้างต่ำ เมล็ดอาจงอกช้า

▪️ การปลูกล่าช้า หลังเดือนธันวาคม ทำให้ระยะออกดอกตรงกับช่วงอุณหภูมิสูง อาจทำให้ช่อดอกและไหมแห้ง ผสมไม่ติด ทำให้เมล็ดติดไม่เต็มฝัก

▪️ หากจำเป็นต้องมีการปลูกซ่อมควรดำเนินการในช่วง 7-10 วันหลังปลูก เพื่อให้ต้นข้าวโพดเจริญเติบโตและสุกแก่พร้อมกัน

▪️ ระวังอย่าให้ข้าวโพดขาดน้ำช่วงออกดอก  ซึ่งจะกระทบต่อการให้ผลผลิต
 

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 กรมวิชาการเกษตร, ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์

 

สอบถามราคาสถานที่จัดจำหน่าย และ ติดตามราคาพืชผลก่อนใครทาง LINE คลิกเลย! https://lin.ee/rNYeQyq

 

#ปุ๋ยตรามงกุฎ #ปุ๋ยขยันเต็มแรง #ปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ด #นิยมทั่วไทย #ปุ๋ยข้าวโพด #ปลูกข้าวโพด #ข้าวโพด #เครื่องหยอดข้าวโพด #ข้าวโพดหวาน #ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ #พันธุ์ข้าวโพด #ปุ๋ยทำรุ่นข้าวโพด #ปุ๋ยแต่งหน้าข้าวโพด #ข้าวโพดหลังนา