ร้อนนี้เฝ้าระวัง!!  ช่วงข้าวตากเกสร อากาศร้อน 35 องศา พาเมล็ดลีบ น้ำหนักหาย

ร้อนนี้เฝ้าระวัง!! ช่วงข้าวตากเกสร อากาศร้อน 35 องศา พาเมล็ดลีบ น้ำหนักหาย


ร้อนตับแตกแบบนี้ พี่น้องชาวนาโปรดระวัง!! 

#ข้าวระยะตากเกสร เจออากาศร้อนจัด อุณหภูมิตั้งแต่ 35 องศาขึ้นไป เสี่ยง #เมล็ดลีบ #น้ำหนักหาย เพราะการมีชีวิตของเกสรเพศผู้จะลดลง หรือเกสรเพศผู้เป็นหมันได้ เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น หากการมีชีวิตลดลงลงมาก ๆ การผสมเกสรก็จะเกิดขึ้นได้น้อย ทำให้ข้าวเสียหาย ได้ผลผลิตไม่ดี ขายไม่ได้ราคา… 

 

แต่ ๆ ทุกปัญหามีทางออกเสมอ… วันนี้น้องปุ๋ยขยันก็เช่นเคย มีสาระความรู้เกี่ยวกับ “เทคนิคการจัดการ และวิธีการปลูกข้าวเพื่อให้ได้ผลผลิตสูง” มาฝาก ถ้าพี่น้องอยากรู้แล้วว่าต้องทำอย่างไรบ้าง ตามมาดูกันเลยครับ!

 

ข้าวช่วงตากเกสร คือ ช่วงที่ข้าวออกรวงจนสุดรวง จะมีหางข้าวหรือที่เรียกว่า "ระแง้" ช่วงนี้บางทีก็เรียก “ข้าวตากเกสร" 

 

#คำแนะนำของน้องปุ๋ยขยัน

  • เลือกใช้พันธุ์ที่ทนทานต่อสภาพอากาศร้อนได้ดี เช่น ข้าวพันธุ์สุพรรณ 1 และ ข้าวพันธุ์กข31 
  • การขังน้ำเมื่อข้าวเริ่มตั้งท้องให้ปล่อยน้ำเข้านา โดยให้มีระดับน้ำในนาอยู่ที่ประมาณ 5-10 เซนติเมตร ขังไว้ในนาสักระยะหนึ่งจนกว่าเมล็ดข้าวเริ่มมีน้ำนม 
  • ช่วงหน้าร้อน แดดจัดดอกข้าวจะบาน โดยเริ่มบานจากปลายรวงลงมายังโคนรวง 7 วันดอกข้าวจึงจะบานครบทั้งรวง ช่วงที่ดอกบานจะมีการผสมเกสรภายในตัวเอง (ดอกข้าว 1 รวงจะมีทั้งเกสรตัวผู้และตัวเมียในรวงเดียวกัน) ช่วงดอกข้าวบานให้งดเว้นการฉีดพ่นทางใบ เพราะเมื่อเกสรเปียกชื้นจะทำให้ผสมไม่ติดหรือหากผสมติดก็จะได้เมล็ดข้าวที่ลีบ คุณภาพไม่ดี ช่วงข้าวน้ำนมหากมีแดดจัดหรืออากาศร้อนจัดควรฉีดพ่นด้วยน้ำหมักหรือ EM ผสมน้ำ (อัตราส่วน EM 1 ส่วนต่อน้ำ 100 ส่วน) ทุก ๆ 2 วันจนกว่าอากาศจะปกติ

 

#ประโยชน์ที่ได้รับตามคำแนะนำ

  • การใช้พันธุ์ข้าวที่ทนทานต่อสภาพอากาศร้อน จะช่วยลดปัญหาข้าวเมล็ดลีบเมื่อเจอปัญหาสภาพอากาศร้อนในช่วงตากเกสร 
  • การขังน้ำในช่วงข้าวตั้งท้อง จะช่วยให้ข้าวติดเมล็ดได้ดี และลดเปอร์เซ็นต์การเกิดเมล็ดลีบ
  • การฉีดพ่นน้ำหมัก EM ผสมน้ำ ในช่วงอากาศร้อนจัดทุก ๆ 2 วันจนกว่าอากาศจะปกติ จะช่วยให้ข้าวมีคุณภาพของเมล็ดที่ดี และลดการเกิดเมล็ดลีบ 

 

อ้างอิงข้อมูลจาก :

- เจษฏา จงใจดีและคณะ(2553), ผลของอุณหภูมิสูงต่อความมีชีวิตของละอองเรณูและการปฏิสนธิในพันธุ์ข้าวไทย. วารสารเกษตร 26,4 (พ.ย. 2553), 29-35

- ประยูร เมืองนาโพธิ์, สัมภาษณ์, 10 สิงหาคม 2556 เทคนิคการป้องกันข้าวเมล็ดลีบ เรียบเรียงโดย : อรวรรณ รักษาผล.เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกัน สำนึกรักบ้านเกิด จ.ชุมพร. 

- ไพทูรย์ ศิริรักษ์, สัมภาษณ์, 3 มิถุนายน 2558 เกี่ยวกับการดูแลนาข้าวช่วงอากาศร้อน ลมแรง เรียบเรียงโดย : เหมือนฝัน สลัดทุกข์ เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกัน สำนึกรักบ้านเกิด จ.นครศรีธรรมราช

 

สอบถามราคาสถานที่จัดจำหน่าย และ ติดตามราคาพืชผลก่อนใครทาง LINE คลิกเลย! https://lin.ee/rNYeQyq

 

#ปุ๋ยตรามงกุฎ #ปุ๋ยขยันเต็มแรง #ปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ด #นิยมทั่วไทย #พันธุ์ข้าว #พันธุ์ข้าวนาปรัง #ข้าวหอมมะลิ105 #ข้าวกข43 #วิธีการใส่ปุ๋ยข้าวให้ได้ผลผลิตสูง #วิธีการใส่ปุ๋ยข้าว3ครั้ง #การใส่ปุ๋ยข้าว #ปุ๋ยใส่ข้าว #ปุ๋ยข้าว #ข้าวตั้งท้องใส่ปุ๋ยสูตรไหน #ข้าวระยะตากเกสร #อากาศร้อนข้าวลีบ