น้องปุ๋ยขยันบอกต่อ… ดูแลสวนยางอย่างไร ในช่วงหน้าแล้ง

น้องปุ๋ยขยันบอกต่อ… ดูแลสวนยางอย่างไร ในช่วงหน้าแล้ง 

ย่างเข้าสู่ฤดูแล้ง แดดลมแรงเป็นพิเศษแบบนี้… พี่ ๆ ชาวสวนยางต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับ เพราะเป็นช่วงที่ยางทิ้งใบ ปริมาณน้ำและความชื้นในดินมีน้อย ส่งผลให้ต้นยางแห้งตายได้ โดยเฉพาะยางพาราปลูกใหม่อายุไม่เกิน 3 ปี นอกจากนี้อากาศที่ร้อนมาก ๆ ส่งผลให้เกิดปัญหาไฟไหม้สวนยางตามมาได้อีกด้วย เพราะฉะนั้นเรามาเรียนรู้วิธีแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้กันดีกว่าครับ!!

 

#วิธีรักษาความชื้นดินก่อนเข้าหน้าแล้ง

การคลุมโคนต้นยางพารา  

       การคลุมโคนต้นยางพาราเป็นวิธีการที่จำเป็นต้องปฏิบัติต่อต้นยางอ่อนอายุ 1-3 ปี ก่อนเข้าฤดูแล้ง ซึ่งมีประโยชน์ต่อการปลูกสร้างสวนยางของเกษตรกร คือ
1. ช่วยเก็บรักษาความชื้นในดิน
2. ทำให้ต้นยางรอดตายสูงกว่าการไม่คลุมโคน
3. ช่วยให้ต้นยางเจริญเติบโตดีขึ้น
4. วัสดุที่ใช้คลุมโคนจะช่วยปรับปรุงโครงสร้างและความอุดมสมบูรณ์ของดิน

วัสดุที่เลือกใช้คลุมโคนต้นยาง 
       
ควรเป็นวัสดุที่หาง่ายในท้องถิ่นและมีปริมาณมาก ต้นทุนต่ำ และมีประสิทธิภาพดี เช่น เศษซากวัชพืช หญ้าคา หรือฟางข้าว เป็นต้น
 

วิธีการคลุมโคนต้นยาง
     
ควรคลุมโคนก่อนเข้าหน้าแล้งประมาณ 1 เดือน ในขณะที่ดินยังมีความชื้นอยู่ สามารถทำได้ 2 วิธีคือ

 1. คลุมบริเวณโคนต้นยาง ให้เป็นวงกลม ห่างจากต้นยาง 5-10 เซนติเมตร หรือ ประมาณ 1 ฝ่ามือ มีรัศมีคลุมพื้นที่รอบโคนต้นประมาณ 1 เมตร คลุมหนา 10 เซนติเมตร
 2. คลุมตลอดแถวปลูกยาง วิธีนี้เหมาะสำหรับสวนที่หาวัสดุคลุมดินได้ง่าย มีปริมาณมากและมีแรงงานเพียงพอ ควรคลุมให้ตลอดแถวปลูกยางจากโคนคลุมพื้นที่ออกไปข้างละ 1 เมตร คลุมหนา 10 เซนติเมตร

       ข้อควรระวัง การคลุมโคนต้นยางในหน้าแล้ง วัสดุอาจติดไฟได้ง่าย ควรระวังเหตุที่จะเกิดไฟไหม้ด้วย

การตัดแต่งกิ่งในช่วงแล้ง
     
ในช่วงแล้งต้นยางมักจะแตกกิ่งแขนงมากเกินไป ซึ่งจะทำให้เกิดทรงพุ่มที่หนัก ดังนั้นจึงควรตัดแต่งกิ่งแขนงออกบ้างให้เหลือไว้ประมาณ 2-3 กิ่ง ในทิศทางที่สมดุล การไว้กิ่งแขนงมากเกินไป จะทำให้ต้นยางต้านทานลมมาก ต้นยางโยกคลอนเป็นเหตุให้บริเวณโคนต้นเป็นหลุมรอบโคนต้น ซึ่งกระทบกระเทือนต่อรากแขนงได้
 

ข้อควรคำนึงในการตัดแต่งกิ่ง

 1. ควรตัดแต่งกิ่งให้ชิดกับลำต้น
 2. ควรทาสารเคมีป้องกันโรคและแมลงที่รอยแผลตัดแต่งกิ่งทุกครั้ง หรือทารอยแผลตัดด้วยสีน้ำมัน
 3. ไม่ควรโน้มต้นยางเพื่อตัดแต่งกิ่ง
 4. อุปกรณ์ในการตัดแต่งกิ่ง ต้องสะอาด และ มีความคม
   

#วิธีป้องกันปัญหาไฟไหม้สวนยางพารา

 • ควรกำจัดวัชพืชในสวนยางออกจากบริเวณแถวยางอย่างน้อยข้างละ 1 เมตร เพื่อเป็นการป้องกันไฟไหม้ที่อาจจะเกิดขึ้น
   
 • ไม่ควรใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชในช่วงฤดูแล้ง เพราะจะทำให้วัชพืชยืนต้นแห้งตาย ซึ่งจะเป็นเชื้อไฟได้ดี
   
 • ไม่ควรทิ้งก้นบุหรี่ ไม่ก่อกองไฟ หรือทำอะไรที่เสี่ยงต่อการลุกลามของไฟ
   
 • หมั่นตรวจตราดูแลสวนยางอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยลดความเสี่ยงต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากหน้าแล้งและสภาพอากาศที่ร้อนจัดได้
   
 • ควรทำแนวกันไฟในสวนยางเพื่อป้องกันไฟลุกลามจากบริเวณใกล้เคียง โดยการไถหรือขุดถากวัชพืชและเศษซากพืชออกเป็นแนวกว้างไม่ต่ำกว่า 3 เมตร รอบสวนยาง และกรณีที่สวนยางมีขนาดใหญ่ควรทำแนวกันไฟทุก ๆ 100 เมตร เพื่อเพิ่มความปลอดภัยจากไฟไหม้มากยิ่งขึ้น
   

แนวทางปฏิบัติดูแลบำรุงรักษาสวนยางของตนเองหากประสบไฟไหม้ในช่วงหน้าแล้ง

 

 1. ต้นยางพาราที่ถูกไฟไหม้ ถ้ารุนแรงส่วนใหญ่มักจะตาย แต่ถ้าไม่รุนแรง ต้นยางพาราก็จะอยู่ได้ แต่จะโทรมและชะงักการเจริญเติบโต ให้น้ำยางน้อย เปลือกแข็งกว่าปกติ และมักจะเป็นโรคเปลือกแห้งมาก ในกรณีต้นยางพาราตาย ควรตัดโค่นออก โดยต้นยางพาราที่ไม่ตาย และเห็นว่าสามารถฟื้นฟูได้ให้จัดการ ดังนี้

  - ถ้ากรณีเกิดไฟไหม้ไม่รุนแรง แนะนำให้ใช้ปูนขาวผสมน้ำ อัตราส่วน 1:1 ทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง แล้วนำไปทารอบต้น ตั้งแต่โคนไปจนถึงระดับความสูง 1-1.5 เมตร โดยทาเฉพาะส่วนที่มีสีน้ำตาลไม่ต้องทาในส่วนต้นที่ยังสีเขียว เพื่อช่วยลดการคายน้ำทางลำต้น และป้องกันเชื้อโรคและแมลงที่จะเข้าทำลายภายหลังจากถูกไฟไหม้

   - หยุดกรีดยางในสวนยางพาราที่ถูกไฟไหม้ เป็นเวลา 1 ปี เพื่อให้ต้นยางพาราฟื้นตัว อยู่ในสภาพปกติ และบำรุงต้นยางพาราด้วยการให้น้ำ ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ในอัตรา 100 กิโลกรัมต่อไร่ และใส่ปุ๋ยเคมีในอัตรา 1 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี แบ่งใส่ 2 ครั้ง ๆ ละ 0.5 กิโลกรัมต่อต้น ในช่วงต้นและปลายฤดูฝน ต่อเนื่องกันทุกปี

 2.   วางแผนแก้ไขปัญหาระยะยาวด้วยการปลูกพืชแซมที่เหมาะสม เช่น การปลูกต้นกล้วย ซึ่งนอกจากจะช่วยบังแสงแดดได้บ้างแล้วก็ยังเป็นพืชที่ช่วยรักษาความชุ่มชื้นในดินได้เป็นอย่างดี
   
 3. ในการตัดแต่งกิ่ง ควรตัดแต่งกิ่งที่แตกออกมาจากลำต้น เพื่อลดการคายน้ำ และหลังตัดแต่งกิ่งแล้ว ควรใช้ปูนขาวหรือปูนแดงหรือสี ทาบริเวณที่ตัด
   

อย่างไรก็ตาม ทางการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ยังมีสวัสดิการรองรับแก่เกษตรกรชาวสวนยางเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรกรณีสวนยางประสบภัย หากพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามหรือปรึกษาได้ที่การยางแห่งประเทศไทยทุกสาขาที่อยู่ใกล้บ้านเลยนะครับ
 

ขอบคุณข้อมูลจาก : 

- ดูแลสวนยางช่วงหน้าแล้ง ง่ายๆ ไม่ยุ่งยาก ต้นยางปลอดภัย เกษตรกรไทยแฮปปี้ https://www.raot.co.th/ewt_news.php?nid=7586 สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย

- สวนยางหน้าแล้ง จัดการอย่างไร...? https://www.yangpalm.com/2018/01/blog-post_23.html

- การดูแลสวนยางพาราในหน้าแล้ง | รักบ้านเกิด (rakbankerd.com)

- สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร
 

สอบถามราคาสถานที่จัดจำหน่าย และ ติดตามราคาพืชผลก่อนใครทาง LINE คลิกเลย! https://lin.ee/rNYeQyq
 

#ปุ๋ยตรามงกุฎ #ปุ๋ยขยันเต็มแรง #ปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ด #นิยมทั่วไทย #กรีดยางพารา #ราคาน้ำยางพารา #น้ำยางพารา #สูตรปุ๋ยใส่ยางพาราเปิด #กรีดแล้ว #ปุ๋ยยาง #ปุ๋ยยางพารา #ปุ๋ยใส่ยางพารา #ปุ๋ยใส่ยาง #วิธีกรีดยางพารา #ยางแห้งตาย #ยางผลัดใบ #ไฟไหม้สวนยาง #วิธีดูแลยางพาราหน้าแล้ง