ปาล์มเล็กถูกใจ ปาล์มใหญ่ใช่เลย ต้องปุ๋ยตรามงกุฎ 2 สูตรนี้!!


ต้อนรับต้นปีแบบปัง ๆ ให้ปาล์มน้ำมันด้วยปุ๋ยตรามงกุฎ 2 สูตรเด็ด!!

เพื่อให้พี่น้องชาวสวนปาล์มได้ผลผลิตดีแบบจัดหนัก พร้อมขายในทุกสถานการณ์ เรามาบำรุงปาล์มน้ำมันอย่างต่อเนื่องกันนะครับ!!


น้องปุ๋ยขยันขอแนะนำ #ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน 2 สูตรเด็ด ให้พี่น้องชาวสวนปาล์มได้เลือกใช้ ไม่ว่าจะปาล์มเล็กหรือปาล์มใหญ่ก็ #โตไว #ทะลายหนัก #น้ำมันเยอะ #ให้ผลผลิตสูง ถ้าพร้อมแล้วมาดูวิธีใส่กันเลยครับ!!


สูตร 15-15-15 ทับทิม (สำหรับปาล์มน้ำมันอายุไม่เกิน 3 ปี)

  •  ปีที่ 1 อัตราใส่ 1.5 กก./ต้น/ปี 
  •  ปีที่ 2-3 อัตราใส่ 3.5 - 5.5 กก./ต้น/ปี


สูตร 14-7-35 (สำหรับปาล์มน้ำมันอายุ 3 ปีขึ้นไป)

  •  ปีที่ 4 อัตราใส่ 6.5 กก./ต้น/ปี 
  •  ปีที่ 5 ขึ้นไป อัตราใส่ 7-9  กก./ต้น/ปี 


สัดส่วนการใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมันในแต่ละช่วง

  •  ปีที่ 1 แบ่งใส่ 4-5 ครั้ง/ปี
  •  ปีที่ 2-3 แบ่งใส่ 3 ครั้ง/ปี ในช่วงต้นฝนและปลายฝน สัดส่วน 50%, 25% และ 25%
  •  ปีที่ 4 ขึ้นไป แบ่งใส่ 2 ครั้ง/ปี ในช่วงต้นฝนและปลายฝน สัดส่วน 60% และ 40%


เพิ่มเติมธาตุอาหาร

  •  ปีที่ 1 ใส่แมกนีเซียมซัลเฟต (คีเซอไรด์) อัตราใส่ 0.2 กก./ต้น/ปี ในช่วงต้นฝนและปลายฝน
  •  ปีที่ 2-4 ใส่แมกนีเซียมซัลเฟต (คีเซอไรด์) อัตราใส่ 0.4-1.0 กก./ต้น/ปี ในช่วงต้นฝนและปลายฝน และโบแรกซ์ (โบรอน) อัตราใส่ 35-100 กรัม/ต้น/ปี ในช่วงต้นฝน
  •  ปีที่ 5 ขึ้นไป ใส่แมกนีเซียมซัลเฟต (คีเซอไรด์) อัตราใส่ 0.8-1.0 กก./ต้น/ปี ในช่วงต้นฝนและปลายฝน และโบแรกซ์ (โบรอน) อัตราใส่ 100-150 กรัม/ต้น/ปี ในช่วงต้นฝน


ติดตามราคาพืชผลก่อนใครทาง LINE คลิกเลย! https://lin.ee/rNYeQyq


#ปุ๋ยตรามงกุฎ #ปุ๋ยขยันเต็มแรง #ปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ด #นิยมทั่วไทย

#ปาล์ม #ปาล์มน้ำมัน #พันธุ์ปาล์ม #ปุ๋ยปาล์ม #สูตรผสมปุ๋ยปาล์มน้ำมัน #ตารางการใส่ปุ๋ยปาล์ม #สูตรปุ๋ยปาล์ม #สูตรปุ๋ยปาล์มน้ำมัน #สูตรใส่ปุ๋ยปาล์ม #ใส่ปุ๋ยปาล์ม #ปุ๋ยใส่ปาล์ม #การใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน #การปลูกปาล์มน้ำมัน