บำรุง ยาง-ปาล์ม ปลายฝน ด้วย ปุ๋ยตรามงกุฎ สูตรนี้เลย!!

บำรุง ยาง-ปาล์ม ปลายฝน ด้วย ปุ๋ยตรามงกุฎ สูตรนี้เลย!!


ช่วงปลายฝนแบบนี้… เป็นอีกช่วงเวลาที่ดีสำหรับพี่น้องชาวสวนยาง สวนปาล์ม ที่จะเริ่มใส่ปุ๋ยบำรุงต้นยาง-ต้นปาล์ม กันแล้วนะครับ

 

น้องปุ๋ยขยันขอแนะนำปุ๋ยสูตรเด็ด!! ที่ช่วยเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ ให้กับยาง-ปาล์ม อยากรู้แล้วเรามาดูกันเลยครับ

 

#บำรุงยางพารา

ระยะก่อนเปิดกรีด 

 • ปีที่ 1
  • ช่วงต้นฝน แนะนำสูตร 18-8-8+4S อัตราใส่ 25 กก./ไร่
  • ช่วงปลายฝน แนะนำสูตร 18-8-8+4S อัตราใส่ 15 กก./ไร่

 

 • ปีที่ 2-5
  • ช่วงต้นฝน แนะนำสูตร 15-7-18 อัตราใส่ 30  กก./ไร่
  • ช่วงปลายฝน แนะนำสูตร 18-8-8+4S อัตราใส่ 15 กก./ไร่

 

 • ปีที่ 5-7
  • ช่วงต้นฝน แนะนำสูตร 15-7-18 อัตราใส่ 50 กก./ไร่
  • ช่วงปลายฝน แนะนำสูตร 18-8-8+4S อัตราใส่ 25 กก./ไร่

 

 • ระยะเปิดกรีด อายุ 7 ปีขึ้นไป
  • แนะนำสูตร 20-8-20 อัตราใส่ 55-60 กก./ไร่/ครั้ง (ใส่ 2 ครั้ง/ปี ในช่วงต้นฝนและปลายฝน) หรือสูตร 15-7-18 อัตราใส่ 75-80 กก./ไร่/ครั้ง (ใส่ 2 ครั้ง/ปี ในช่วงต้นฝนและปลายฝน) หรือสลับสูตรใส่ก็ได้

 

#บำรุงปาล์มน้ำมัน

 

 • ปีที่ 1
  • แนะนำสูตร 18-8-8 หรือ 15-15-15 ทับทิม อัตราใส่ 1.5 กก./ต้น/ปี
   • แบ่งใส่ 4-5 ครั้ง
 • ปีที่ 2-3
  • แนะนำสูตร 13-13-21 หรือ 15-15-15 ทับทิม หรือ 15-7-18 อัตราใส่ 3.5-5.5 กก./ต้น/ปี
  • เสริมด้วยธาตุอาหารรองเสริมตรามงกุฎ แมกนีเซียมซัลเฟต (คีเซอร์ไรท์) อัตราใส่ 400-800 กรัม/ต้น/ปี และโบรอน อัตราใส่ 35-75 กรัม/ต้น/ปี
   • แบ่งใส่ 3 ครั้ง/ปี ในช่วงต้นฝน กลางฝน และปลายฝน 

 

 • อายุ 3 ปี ขึ้นไป หรือให้ผลผลิตแล้ว
  • แนะนำสูตร 14-7-35 หรือ 13-13-21 หรือ 15-7-18 อัตราใส่ 6.5-9 กก./ต้น/ปี ร่วมกับสูตร 0-0-60 อัตราใส่ 1 กก./ต้น/ปี และ 21-0-0 อัตราใส่ 1-1.5 กก./ต้น/ปี 
  • เสริมด้วยธาตุอาหารรองเสริมตรามงกุฎ แมกนีเซียมซัลเฟต (คีเซอร์ไรท์) อัตราใส่ 1 กก./ต้น/ปี และโบรอน อัตราใส่ 150 กรัม/ต้น/ปี (ในช่วงต้นฝน)
   • แบ่งใส่ 2 ครั้ง/ปี ในช่วงต้นฝนและปลายฝน 


 

หมายเหตุ : อัตราใส่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามค่าวิเคราะห์ดิน อายุปาล์ม ปริมาณการติดผล ความชื้นในดิน

 

ติดตามราคาพืชผลก่อนใครทาง LINE คลิกเลย! https://lin.ee/rNYeQyq

 

#ปุ๋ยตรามงกุฎ #ปุ๋ยขยันเต็มแรง #ปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ด #นิยมทั่วไทย #ปาล์ม #ปาล์มน้ำมัน #พันธุ์ปาล์ม #ปุ๋ยปาล์ม #สูตรผสมปุ๋ยปาล์มน้ำมัน #ตารางการใส่ปุ๋ยปาล์ม #สูตรปุ๋ยปาล์ม #สูตรปุ๋ยปาล์มน้ำมัน #สูตรใส่ปุ๋ยปาล์ม #ใส่ปุ๋ยปาล์ม #ปุ๋ยใส่ปาล์ม #การใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน #การปลูกปาล์มน้ำมัน #กรีดยางพารา #ราคาน้ำยางพารา #น้ำยางพารา #สูตรปุ๋ยใส่ยางพาราเปิดกรีดแล้ว #ปุ๋ยยาง #ปุ๋ยยางพารา #ปุ๋ยใส่ยางพารา #ปุ๋ยใส่ยาง #วิธีกรีดยางพารา