น้องปุ๋ยขยันขอแชร์... ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รุ่นฝน ให้ได้ผลผลิตสูง

น้องปุ๋ยขยันขอแชร์... ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รุ่นฝน ให้ได้ผลผลิตสูง


ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์… เป็นอีกหนึ่งพืชเศรษฐกิจที่ตลาดมีความต้องการเป็นอย่างมากและมีผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศ การเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทยส่วนใหญ่มักอาศัยน้ำฝนเป็นหลัก และจะเรียกการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงฤดูฝนนี้ว่า… ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รุ่น 1 หรือรุ่นฝน ซึ่งสามารถเพาะปลูกได้ตั้งแต่เดือนเมษายน - สิงหาคม 

 

การเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในรุ่นฝนจะให้ผลผลิตสูง เนื่องจากมีน้ำเพียงพอต่อการเพาะปลูก แต่ข้อควรระวังก็มีอยู่มาก เช่น เสี่ยงต่อสภาวะฝนทิ้งช่วง การเกิดโรคเน่า เชื้อราต่าง ๆ ซึ่งต้องอาศัยการจัดการแปลงและการวางแผนการเพาะปลูกถึงจะสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ได้

 

วันนี้ #น้องปุ๋ยขยัน ขอแชร์วิธีการจัดการแปลง สำหรับการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รุ่นฝน ให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ข้าวโพด ได้ลองนำไปปรับใช้เพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ ดังที่กล่าวมาข้างต้นครับ

 

การจัดการแปลงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รุ่นฝน

  1. เลือกสายพันธุ์ : ในพื้นที่ที่พบการระบาดของราน้ำค้างข้าวโพดเป็นประจำ หรือพื้นที่ที่ปลูกในช่วงเดือน ก.ค. - ส.ค. ควรเลือกสายพันธุ์ที่ต้านทานต่อโรคราน้ำค้าง
  2. เลือกช่วงเวลาเพาะปลูก : ในพื้นที่ที่ประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงซ้ำซากควรคำนวณวันเพาะปลูกไม่ให้ช่วงออกดอกตรงกับช่วงฝนทิ้งช่วง หรือพื้นที่นอกเขตชลประทานและไม่มีแหล่งน้ำไม่ควรเพราะปลูกในช่วงปลายฝน
  3. การจัดการแปลง : ปลูกข้าวโพดเป็นแถวและจัดให้มีระยะระหว่างต้น เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการ
  4. ป้องกันโรค : เฝ้าระวังโรคต้นเน่าที่เกิดจากเชื้อราโดยเฉพาะข้าวโพดในช่วงติดฝัก หากเริ่มพบการระบาดให้ถอนต้นข้าวโพดที่เป็นโรคไปเผาทำลายนอกแปลงปลูกทันที และหมั่นกำจัดวัชพืชภายในแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดความชื้นสะสมในแปลงปลูกอันเป็นสาเหตุของโรคเน่า
  5. การใช้สารเคมี : ใช้สารเคมีตามอาการเมื่อพบการระบาดของโรคแมลง

 

และที่สำคัญ อย่าลืม !!! ใส่ปุ๋ยบำรุงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กันด้วยนะครับ ขอแนะนำ #ปุ๋ยตรามงกุฎ สูตรนี้เลย

 

รองพื้นเร่งการเจริญเติบโต 

  • สูตร 18-8-8 หรือ 15-15-15 ทับทิม 16-20-0 (ดินเหนียว)
  • อัตรา 30-50 กิโลกรัม/ไร่

 

ทำรุ่นเพิ่มผลผลิต

  • แบบที่ 1 : 15-7-18 หรือ 15-15-15 ทับทิม หรือ 20-8-20 อัตราใส่ 25-30 กิโลกรัม/ไร่
  • แบบที่ 2 : 15-7-18 หรือ 15-15-15 ทับทิม หรือ 20-8-20 อัตราใส่ 15-20 กิโลกรัม/ไร่ ร่วมกับ 46-0-0 อัตราใส่ 10-20 กิโลกรัม/ไร่

 

**อัตราใส่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามค่าวิเคราะห์ดิน ประเภทเนื้อดิน จำนวนต้น/ไร่ ความสมบูรณ์ของต้นข้าวโพดและความชื้นดิน

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : กรมวิชาการเกษตร และสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ติดตามราคาพืชผลก่อนใครทาง LINE คลิกเลย! https://lin.ee/rNYeQyq

 

#ปุ๋ยตรามงกุฎ #ปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ด #นิยมทั่วไทย #ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ #ปุ๋ยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ #ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รุ่นฝน #ปุ๋ยข้าวโพด #ปลูกข้าวโพด #ข้าวโพด #เครื่องหยอดข้าวโพด #ข้าวโพดหวาน #พันธุ์ข้าวโพด