ปลูกข้าวหอมมะลิ จัดการดี 1 ปี ปลูกได้ 2 ครั้ง

ปลูกข้าวหอมมะลิ จัดการดี 1 ปี ปลูกได้ 2 ครั้ง


วันนี้ #น้องปุ๋ยขยัน จะขอแชร์ความรู้ “ปลูกข้าวหอมมะลิ จัดการดี 1 ปี ปลูกได้ 2 ครั้ง” พร้อมแล้วมาดูกันเลยครับ

 

#ทำไม 1 ปี ถึงปลูกได้ 2 ครั้ง

 

“ข้าวหอมมะลิ” จัดเป็นพันธุ์ข้าวไวต่อช่วงแสง ต้องการช่วงกลางวันหรือช่วงแสงที่สั้นกว่า 12 ชั่วโมง ซึ่งเรียกว่า “วันสั้น” จึงจะสามารถสร้างช่อดอกหรือรวงและเมล็ดได้ 

 

ช่วงวันสั้นจะเริ่มต้นประมาณช่วงสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนกันยายน - สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนมีนาคม ซึ่งหากปลูกข้าวหอมมะลิในฤดูนาปี จะสามารถปลูกอีกครั้งในฤดูนาปรังโดยมีการจัดการ ดังนี้

 

#การจัดการนาข้าวหอมมะลิ สำหรับในฤดู “นาปรัง”

 

1. หลังเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิที่ปลูกในฤดูนาปี (ไม่ควรเกินเดือนพฤศจิกายน) ให้รีบไถเตรียมดิน เพื่อให้มีระยะเวลาหมักฟางข้าว

2. ให้เพาะปลูกข้าวหอมมะลิภายในเดือนธันวาคม เพื่อให้ข้าวหอมมะลิได้เจริญเติบโตทางลำต้นและออกดอกในช่วงวันสั้น

3. รักษาระดับน้ำในนาข้าวหอมมะลิให้ดีตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงช่วงข้าวตั้งท้อง 

4. บำรุงใส่ปุ๋ย เพื่อเพิ่มธาตุอาหารในดินให้เพียงพอต่อการเจริญเติบโตทางลำต้น ใบ และเมล็ดข้าว

5. รักษาความสะอาดของนาข้าวไม่ให้มีวัชพืชรบกวน แก่งแย่งธาตุอาหารพืชในนาข้าว

6. หมั่นสำรวจนาข้าวสังเกตความผิดปกติของต้นข้าว โรคและแมลงศัตรูพืชอยู่เสมอ เมื่อพบให้จัดการตามอาการโดยทันที

 

#ข้อจำกัดการปลูกข้าวหอมมะลิในฤดูนาปรัง

 

1. ต้องกระทำในเขตชลประทาน หรือมีแหล่งน้ำเพียงพอ หรือมีการขุดเจาะบ่อบาดาล

2. การปลูกที่ช้าเกินไป ข้าวจะมีเวลาเจริญเติบโตทางลำต้นน้อย ทำให้ต้นข้าวไม่แข็งแรง หรือไม่มีการสร้างช่อดอก(รวง)

3. พันธุ์ข้าวหอมมะลิแต่ละสายพันธุ์มีความต้องการช่วงวันสั้นที่ไม่เท่ากัน ก่อนการปลูกจะต้องพิจารณาในเรื่องอีกด้วย

 

แหล่งข้อมูลจาก : เอกสารวิชาการ “ข้าว” กรมวิชาการเกษตร, องค์ความรู้เรื่องข้าว, บทความปลูกข้าวหอมมะลิปีละ 2 ครั้ง ทำได้หรือไม่? จากเว็บไซต์มูลนิธิเพื่อการพัฒนาผู้นำธุรกิจและชุมชน

 

ติดตามราคาพืชผลก่อนใครทาง LINE คลิกเลย! https://lin.ee/rNYeQyq

 

#ปุ๋ยตรามงกุฎ #ปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ด #นิยมทั่วไทย #ข้าวนาปรัง #ปลูกข้าวหอมมะลิ