ปัญหาแมลง-โรคพืช หมอพืชช่วยได้!!

ปัญหาแมลง-โรคพืช หมอพืชช่วยได้!!


ปัญหาชวนกุมขมับของพี่น้องเกษตรกร คงหนีไม่พ้น ปัญหาการถูกศัตรูพืชเข้าทำลาย ที่นับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อรายได้ และความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกร

 

ด้วยปัญหาเหล่านี้ กรมส่งเสริมการเกษตร จึงจัดทำโครงการ #คลินิกพืช ปั้นนักส่งเสริมเป็น #หมอพืช เพื่อให้บริการวินิจฉัยอาการผิดปกติของพืช โดยยึดการจัดการศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสานที่มีความยืดหยุ่นและเหมาะสมกับบริบทเกษตรกรและบริบทของพื้นที่

 

สำหรับพี่น้องเกษตรกรที่พบปัญหาโรค-แมลงศัตรูพืช สามารถนำตัวอย่างที่เกิดปัญหาในพื้นที่มาให้ “หมอพืช” วินิจฉัย พร้อมแนะนำวิธีการป้องกันและกำจัดอย่างถูกวิธีให้กับพี่น้องเกษตรกรได้นะครับ

 

สถานที่ให้บริการ “คลินิกพืช”

1. ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จำนวน 9 ศูนย์ โดยจะเปิดให้บริการเป็นประจำทุกวัน

2. สำนักงานเกษตรจังหวัด จำนวน 77 ศูนย์ และสำนักงานเกษตรอำเภอ 882 ศูนย์ โดยจะเปิดให้บริการ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 วัน

3. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จำนวน 882 ศูนย์ หรือศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน จำนวน 1,764 ศูนย์ โดยจะเปิดให้บริการ อย่างน้อยเดือนละ 1 วัน

 

***สำหรับวัน-เวลาเปิดให้บริการ สามารถสอบถามได้ที่ #สำนักงานเกษตรอำเภอ ใกล้บ้านพี่ ๆ ได้เลยนะครับ

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : ประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร

 

ติดตามราคาพืชผลก่อนใครทาง LINE คลิกเลย! https://lin.ee/rNYeQyq

 

#ปุ๋ยตรามงกุฎ #ปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ด #นิยมทั่วไทย #คลินิกพืช #หมอพืช