บั่ว แมลงร้าย ทำลายข้าวระยะแตกกอ มาป้องกัน จัดการให้อยู่หมัด!!

บั่ว แมลงร้าย ทำลายข้าวระยะแตกกอ มาป้องกัน จัดการให้อยู่หมัด!!


เตือนภัยพี่น้องชาวนา!! หมั่นสำรวจไร่นา เฝ้าระวัง “แมลงบั่ว” ศัตรูตัวร้าย ที่ชอบทำลายข้าวในระยะแตกกอ โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนซึ่งเป็นช่วงที่มีอากาศชื้น จึงพบการระบาดและการวางไข่ของแมลงบั่วมากที่สุด ดังนั้นเรามาเตรียมพร้อมป้องกัน จัดการให้อยู่หมัดกันดีกว่า!!

 

ลักษณะการเข้าทำลาย

  • พบการระบาดสูงในช่วงฤดูฝนโดยเฉพาะต้นข้าวที่อยู่ในระยะแตกกอ หลังจากตัวเต็มวัยวางไข่ได้ 3-4 วัน ไข่จะฟักเป็นตัวหนอนคลานลงสู่ซอกใบยอดและกาบใบ ตัวหนอนจะกัดกินจุดเจริญที่ปลายยอดทำให้ข้าวไม่เจริญเติบโต มีลักษณะแคระแกร็น ต้นเตี้ย ใบมีสีเขียวเข้ม ยอดที่ถูกทำลายจึงไม่สามารถออกรวงได้ อีกจุดสังเกตว่าข้าวต้นนั้นถูกทำลายโดยหนอนบั่วคือ ต้นข้าวจะมีลักษณะกลมซึ่งเรียกว่า “หลอดบั่วหรือหลอดหอม”  ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากต้นข้าวจะสร้างหลอดหุ้มตัวหนอนไว้ทำให้เกิดเป็นช่องกลวงนั่นเอง

 

แนวทางการป้องกันและกำจัด

  • ก่อนตกกล้าหรือหว่านข้าว ควรทำลายพืชอาศัยของแมลงบั่ว เช่น ข้าวป่า หญ้าข้าวนก หญ้าไซ หญ้าแดง หญ้าชันกาด หญ้านกสีชมพู เป็นต้น
  • ในพื้นที่ที่มีการระบาดของแมลงบั่วเป็นประจำ ไม่ควรปักดำข้าวถี่หรือหว่านข้าวในปริมาณมาก เนื่องจากควรมีช่องให้แสงส่องถึงโคนต้นเพื่อลดความชื้นที่กอข้าว
  • ในช่วงเวลา 19.00 – 21.00 น.ใช้แสงไฟล่อตัวเต็มวัยมาทำลาย
  • อนุรักษ์ศัตรูทางธรรมชาติของแมลงบั่ว เช่น แมงมุม และแตนเบียนของแมลงบั่ว
  • ไม่ควรใช้สารเคมีกำจัดแมลงใดในการกำจัดแมลงบั่ว เนื่องจากเป็นการทำลายศัตรูทางธรรมชาติของแมลงบั่ว
  • ระมัดระวังการใช้ปุ๋ยเคมี โดยเฉพาะสูตรปุ๋ยที่มีไนโตรเจน(N) สูง

 

ที่มา : สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว

 

ติดตามราคาพืชผลก่อนใครทาง LINE คลิกเลย! https://lin.ee/rNYeQyq

 

#ปุ๋ยตรามงกุฎ #ปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ด #นิยมทั่วไทย #แมลงบั่ว