ปุ๋ยขยัน ทำงานทุกเม็ด

คู่มือเกษตรกร

ธาตุอาหารหลักของพืช เรื่องใกล้ตัวที่พี่น้องเกษตรกรควรรู้

ปุ๋ยNPKคืออะไร มีประโยชน์ต่อพืชยังไง? ปุ๋ย NPK คือ ชื่อเรียกปุ๋ยเคมี ที่ย่อมาจากธาตุอาหารหลัก ได้แก่ N (ไนโตรเจน), P (ฟอสฟอรัส) และ K (โพแทสเซียม) ซึ่งการเลือกใช้ปุ๋ยให้ดูที่สัดส่วนของธาตุอาหารเป็นหลัก

อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศ

Yahoo Weather

กำลังโหลดข้อมูล..
 • 00°C
 • 00° 00°

กำลังโหลด...

กำลังโหลด...

กำลังโหลด...

พยากรณ์อากาศล่วงหน้า

 • กำลังโหลด...

  00° 00°
 • กำลังโหลด...

  00° 00°
 • กำลังโหลด...

  00° 00°
 • กำลังโหลด...

  00° 00°
 • กำลังโหลด...

  00° 00°
 • กำลังโหลด...

  00° 00°
ราคาพืชผลทางการเกษตร

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

บริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด

ปุ๋ยตรามงกุฎ โดยบริษัทเทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัดภายใต้เครือบริษัท พรรณธิอร จำกัด มุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทยด้วยปุ๋ยเคมีคุณภาพสูงเพื่อเกษตรกรทุกภูมิภาค ด้วยความหลากหลายของสูตรในหลายรูปแบบทั้งปุ๋ยผสม แบบปั้นเม็ด (Compound), ปุ๋ยผสม แบบคลุกเคล้า (Bulk Blending), และ แม่ปุ๋ย N P K ปุ๋ยตรามงกุฎตอบโจทย์ความต้องการในทุกช่วงการเจริญเติบโตของพืช ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคเกษตรกรรมของประเทศไทย

ด้วยประสบการณ์ในธุรกิจมากกว่า10  ปี ปุ๋ยตรามงกุฎ มุ่งมั่นที่จะเป็นแบรนด์ ที่ได้รับความมั่นใจจากเกษตรกรสูงสุดในตลาด

ติดต่อเรา
โทรศัพท์ : +66 035 902 733-42
แฟกซ์ : +66 035 902 728-31
view map on google map